02965302-e4b9-4957-8887-9912462d8520

TYR: -Inntektskampen skjer til våren

29. oktober 2021

Nylig ble det gjennomført ledersamling i TYR, og tilbakemelding fra denne er at å sikre rammebetingelsene til ammekuprodusentene er TYRs prioriterte oppgave framover. Vi har forståelse for at noen mener at kostnadsøkningen i ammekuproduksjonen er underestimert og at nylig avtalt kostnadskompensasjonen burde vært høyere til ammekua. Det er imidlertid til våren inntektskampen skal skje, sier styreleder Erling Gresseth.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har beregnet økte kostnader på handelsgjødsel, vedlikeholdskostnader og kapitalslit til 754 millioner kroner. I tilleggsforhandlingene krevde jordbruket å få kompensert disse kostnadene, og Staten har nylig imøtekommet dette kravet.

Det er enighet mellom partene at referansebrukene er utgangspunkt for beregning av vederlag til de enkelte produksjoner. Det er ett referansebruk for ammeku, og beregningene viser en kostnadsøkning på 29.900  kroner pr bruk. I tilleggsforhandlingene er dette kompensert ved at kompensasjonen  beregnet til 31.259 kroner på referansebruket med ammeku.

Det er viktig å understreke at det er gjennomsnittstall som er grunnlag for referansebruket, og at det vil være stor individuell forskjell på om den enkelte føler at kompensasjonen er tilstrekkelig for sitt bruk. Vi har derfor forståelse for at noen ikke kjenner seg igjen i disse beregningene, men samtid er det dette som det er enighet om at er grunnlaget for beregningene. Det er også viktig å understreke at dette er kun et teknisk etteroppgjør, og at det er til våren den reelle inntektskampen skjer, sier Gresseth. Vi er allerede i gang med å forberede innspill til neste års jordbruksoppgjør, og vi kan love at vi kommer til å kreve et betydelig inntektsløft for ammekua, sier Erling Gresseth

TYR har også nylig sendt brev til Budsjettnemnda for jordbruket og oppfordret til at det etableres flere refaransebruk for ammeku. Det vil bidra til at variasjonen innenfor produksjonen kommer tydeligere fram, og at beregningen blir mer presis i forhold tilden faktiske situasjon.

Vi er bekymret for økonomien i ammekuproduksjonen, og følger opp ledersamlingen krav om at dette skal ha høyest prioritet avslutter Erling Gresseth

Kilde: Pressemelding fra TYR