Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Tørkesommeren reduserte BNP

9. oktober 2018

Fastlands-BNP (bruttonasjonalprodukt) falt med 0,2 prosent fra juli til august, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå. Nedgangen i fastlands-BNP i august skyldes ifølge SSB først og fremst svake tall for jordbruk, på grunn av den langvarige tørken i sommer, og i fiskerinæringen.

-I følge de foreløpige beregningene falt bruttoproduktet i jordbruket i volum med om lag 15 prosent, fra 5,4 mrd i august 2017 til 4,6 mrd i august 2018 skriver Nini Barth, seniorrådgiver i SSB, til Landbruk24.

Nedgangen i fiskeri må sees i sammenheng med at det var en kraftig oppgang måneden før.

Det største bidraget til tremånedersveksten i Fastlands-BNP kom fra fiskeoppdrett, tjenester tilknyttet IKT og informasjonstjenester samt forretningsmessig tjenesteyting. Bygg og anlegg bidro også positivt sammen med industri og bergverk.

Forbruket i husholdningene steg med 0,2 prosent i perioden juni, juli og august. Den svake veksten skyldes sterk nedgang i varekonsumet. Bilkjøp i august trakk opp etter svake tall måneden før, men varekonsumet alene hadde en nedgang på 1,4 prosent i denne perioden.

Forbruket i offentlig forvaltning viser en stabil vekst og økte med 0,4 prosent i perioden

NTB