Tor Henrik Jule
Foto: Svineportalen

Tor Henrik Jule foreslås som ny leder i Norsvin

12. februar 2019

Styreleder Geir Heggheim ønsker ikke gjenvalg, og valgkomiteen har innstilt Tor Henrik Jule, fra Trøndelag, som ny styreleder i Norsvin SA. Beate Menes Didriksen, fra Vestfold, foreslås som ny nestleder, etter Linda Gjerde Myren, som også har valgt å gå ut av styret. Valgkomiteen foreslår Per Inge Egeland, Rogaland og Maria Østerås, Hedmark som nye styremedlemmer. Videre foreslås det gjenvalg på Per Fredrik Bang fra Nordland, som styremedlem, og årsmøtets ordfører Johan Arnt Dahlen fra Trøndelag.

Hans Ole Sætra Erikstein, Telemark, Harald Bøhnsdalen, Akershus og Øyvor Åsbakk, Nordland foreslås som hhv. 1., 2. og 3. vararepresentant til styret. Som nye i valgkomiteen foreslås Jørn Ellingsen, Nordland og Helene Wekre Høyem, Trøndelag.

Tor Henrik Jule ble valgt inn i styret på fjorårets årsmøte. Han driver i dag foredlingsbesetning på Norsvin Duroc i Steinkjer og har blant annet mange års erfaring som fylkesleder i Norsvin Trøndelag.

Geir Heggheim, som nå går av som styreleder, har sittet i Norsvins styre siden 2010, og har vært styreleder siden 2013. Han har også vært styremedlem i Topigs Norsvin siden etableringen av selskapet i 2014. Dette vervet vil han fortsatt inneha.

Kilde: Pressemelding fra Norsvin