Illustrasjonsfoto. F. Meyer
Illustrasjonsfoto. F. Meyer

To av tre bønder melder om dårlig lønnsomhet

3. mai 2023

64 prosent av bøndene her i landet oppgir at lønnsomheten på gården er ganske eller veldig dårlig. Samme andel oppgir at de ikke planlegger store investeringer.

Tallene kommer fram i Landbruksbarometeret 2023, som Agri Analyse har laget blant 1.123 norske bønder, skriver Klassekampen.

Se opptak av presentasjonen av Landbruksbarometeret her.

Her kan du laste lese hele undersøkelsen

Lønnsomhet

Blant gårdbrukerne beskriver 32 prosent lønnsomheten på gårdsbruket enten ganske bra (30 prosent) eller veldig bra (2 prosent). Dette er en nedgang fra forrige undersøkelse (2021), der 39 prosent svarte ganske bra, og 2 prosent svarte
veldig bra. Trenden siden 2015 har vært at det er en stadig mindre andel som beskriver lønnsomheten som veldig bra eller ganske bra.
Tilsvarende oppgir 64 prosent at lønnsomheten er enten ganske dårlig (44 prosent) eller veldig dårlig (20 prosent), mot 48 prosent til sammen i 2015.

Holdninger til jordbruksoppgjøret

Påstanden om at Bøndene har grunn til å være fornøyd med jordbruksoppgjøret forrige år var det flere som var
enige i år enn forrige undersøkelse som gjaldt for oppgjøret i 2020. Det var 31 prosent som var enige i denne påstanden om 2022 oppgjøret, mens bare 6 prosent var enige i forrige undersøkelse.
Det var likevel en litt større andel også i år som var uenige enn enige i påstanden.

Investeringer

Blant de som ikke planlegger å investere er det flest som oppgir som én av grunnene For lav lønnsomhet til at investeringer betaler seg (60 prosent). Denne andelen har gått opp fra 49 prosent for to år siden og 40 prosent fra
fire år siden.
Det var også flere som oppga Framtidsutsiktene i næringen er for usikre, 45 prosent mot 32 prosent i forrige undersøkelse. Det var 17 prosent som svare at Det er ikke behov for å gjennomføre investeringer på bruket, mens 20 prosent svarte det for to år siden.

Under presentasjonen av Landbruksbarometeret sa styreleder i Felleskjøpet Rogaland Agder Sveinung Svebestad at det nå nesten ikke er investeringer i nybygg eller oppgradering av driftsbygninger i hans region.