To ulver skutt i Rendalen
Foto: Statens Naturoppsyn / NTB scanpix

Tingretten stanser ulvejakta midlertidig

30. desember 2021

Oslo tingrett kom torsdag morgen med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

I kjennelsen framgår det at tingretten midlertidig har besluttet å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet». «Retten understreker at denne preliminære beslutning er foretatt ut fra ren tidsnød hvor det ikke gis praktisk mulighet for iverksettelse av ordinær kontradiksjon der staten som saksøkt skal kunne komme til orde før enmer veloverveid rettsavgjørelse fattes», heter det i kjennelsen. opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Flere dyrevernsorganisasjonene begjærte da en midlertidig forføyning, og de har altså nå fått medhold i Oslo tingrett.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Bondelagsleder Bjørn Gimming mener det er bra at regjeringa vil be om muntlig begjæring i tingretten, og er klar på at det må skje raskt. Derfor ber han om en rask løsning som ivaretar en regulering av bestanden i henhold til Stortingets målsetning. Siden prosessen uansett fører til at jakta blir forsinket, ber han også om at jakttiden må bli forlenget.

– Ulvejakta varer bare fram til 15. februar, så for å få en regulering av bestanden, slik Stortinget har lagt opp til, må jakta komme i gang så raskt som mulig. Siden prosessen vil forsinke gjennomføringen, ber vi om at jakttiden forlenges, sier Gimming

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, sier til NTB at hun har mottatt kjennelsen, og at hun er glad retten har tatt organisasjonens krav om at dette krever en grundigere behandling på alvor.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier hun.

(©NTB)