Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

Tine vil øke forholdstallet til 1,05, og øker prisen på sommermelk

27. mai 2020

Styret i Tine ber om at forholdstallet øker til 1,05 og samtidig øker de prisen i tredje kvartal med 20 øre pr. liter, mens den reduseres med 17 øre i 4. kvartal. 

TINE trenger mer melk, særlig i tredje kvartal. Dette er andre justering av forholdstallet etter at Landbruks- og matdepartementet fastsatte 0,96 i november 2019. I april ble det økt til 1,01 og nå økes det igjen. At TINE igjen ber om økt forholdstall skyldes økt etterspørsel og at det selges mer meieriprodukter i Norge. Effekten av koronapandemien er den store utslagsgiveren. 

— Vi snakker mye om langsiktighet i TINE og styret ønsker alltid å skape forutsigbarhet for eierne. På den måten er det ikke ønskelig å måtte foreta justeringer i forholdstallet flere ganger, men samtidig var det ingen som kunne forutsett effekten av koronasituasjonen på samfunnet vårt. Og det som absolutt er ønskelig, det er at det norske folk kjøper mer meieriprodukter. Dette behovet må vi svare på, sier styreleder i TINE, Marit Haugen. 

Alle monner drar: Behovet er størst nå 

Behovet for økt mengde melk gjelder spesielt i tredje kvartal, og det vil medføre betydelige kapasitetsproblemer og dårlig melkeanvendelse hvis produksjonen ender opp med å få ekstra store mengder melk i november og desember. 

— Vi kan ikke bare skru av og på krana eller trykke på knappen, det forstår jeg selvfølgelig. Vi driver en biologisk produksjon. Men jeg tror også at hvis absolutt alle gjør de grepene de har mulighet til å gjøre og klarer et lite ekstra knepp, så vil det bidra og det vil være utrolig viktig, sier Haugen. 

For å stimulere til økt produksjon, økes basisprisen i tredje kvartal 2020 med 20 øre per liter, mens basisprisen i fjerde kvartal reduseres med 17 øre. 

Kilde: Tines medlemssider