Kunde i melkedisken
Foto: TINE

TINE taper markedsandeler på melk og yoghurt

28. mai 2020

TINE la i dag fram rapport for årets fire første måneder. Sjøl om det er en positiv utvikling i omsetning og resultat, viser rapporten at TINE taper markedsandeler i Norge på søtmelk og yoghurt.

Her er noen tall fra rapporten

Salgsutviklingen målt ut av handelen, ifølge statistikk fra Nielsen, viste at TINE hadde en volumvekst på 2 prosent i første tertial sammenlignet med samme periode i 2019. Totale meierikategorier hadde en økning på 5,1 prosent for samme periode. Dette innebar en nedgang på 1,8 prosentpoeng i volumandel i perioden for TINE.

Totalkategorien Søtmelk vokste med 4,5 prosent i volum i perioden, mens TINE hadde en lavere vekst med 0,5 prosent. TINEs volumandeler ble dermed
redusert med 2,8 prosentpoeng i første tertial. For TINE var det spesielt TINE HMelk 1,75 L og TINE Ekstra Lett Laktosefri 1 L som drev volumveksten.

Totalkategorien Yoghurt vokste med 3,1 prosent i volum i første tertial 2020 mot tilsvarende tertial i 2019. TINEs volumandel ble redusert med 1,7 prosentpoeng.

Tar markedsandeler på ost og matlagingsprodukter

Totalkategorien Ost (ekskl. fersk ost) hadde 8,9 prosent vekst i volum i første tertial 2020 mot samme periode i 2019. TINE tok volumandeler og økte
med 0,4 prosentpoeng i volumandel. Faste hvitoster hadde en volumvekst på 11,4 prosent, mens TINE økte med 11,1 prosent drevet av Norvegia som hadde
15,2 prosent vekst i perioden. Brunostkategorien hadde en volumvekst på 3,5 prosent, og TINE økte volumandelen med 1,3 prosentpoeng.

Totalkategorien Matlagingsprodukter økte med 7 prosent i volum i perioden, og TINE økte volumandelen med 0,9 prosentpoeng. Det var TINE som drev
veksten innen både Rømme, Fløte og Smør.

Resultat TINE- Gruppa 1. tertial 2020.

Kilde: Børsmelding fra TINE