Marit Haugen
Foto: TINE

TINE skal komme styrket ut av pandemien

22. april 2020

Fra en digital talerstol takket styreleder Marit Haugen både eierne og de ansatte i TINE for den jobben som er gjort i en krevende situasjon etter at pandemien traff Norge. – Med klokskap og langsiktighet skal vi komme styrket ut av dette, slo hun fast under årets årsmøtetale.

Etter å ha adressert pandemien, var det en offensiv og tydelig styreleder som brukte tiden til å snakke om planer, fremtid, gjennomføringsevne og viktigheten av en tydelig retning i arbeidet framover.

-Eksportstøtten til Jarlsberg tar slutt i år, vi har et nytt anlegg som skal åpnes i Irland. Vi ser at importen øker, vi drikker mindre melk og prisutjevningsordningen virker mer og mer mot sin hensikt for hver dag som går, markedssituasjonen blir tøffere – og TINE må gjøre tøffe grep for å få kontroll på kostandene. Dette er utfordringer som ikke forsvinner, sa Haugen, før hun raskt gikk over på å beskrive mulighetsrommet:

-Unntakstilstanden landet vårt er i, har befestet vår posisjon i samfunnet. Vi har gode, sunne og bærekraftige norske matvarer av høy kvalitet – som folk flest vil ha. Vi produserer over hele landet og vi leverer til hele landet. Vi skal produsere melk, vi skal ha gårder og anlegg over hele landet og vi skal møte og overgå forbrukernes behov og ønsker, slår Haugen fast.

Internasjonale ambisjoner

Styrelederen i TINE var tydelig på at selskapet og samvirket ser utover det norske markedet i sin jakt på muligheter.

-Et av målene i strategien vår er å få et nytt internasjonalt gjennombrudd på norsk melk. Det er et hårete mål, men jeg vet det allerede er gode tanker og ideer på blokka. Ja, det er risiko knyttet til den internasjonale driften, men det er også betydelig risiko knyttet til å bare være hjemme. Anlegget i Irland gir oss et nytt og solid ben å stå på. Dette anlegget skal ta seg av noen konkrete oppgaver, og er en del av en helhetlig internasjonal strategi som gir oss muligheter på lang sikt. Det er viktig å huske på at selv når korona, straffetoll og valutakurser gjør ting vanskelig for oss, så er det fortsatt mer lønnsomt å produsere Jarlsberg – til det internasjonale markedet – fra Irland.

Bærekraft og dyrevelferd

Bærekraft er mer enn Co2 og metan. Vi vet at melkeproduksjon er den klart mest bærekraftige måten å gjøre om gress til sunn og god menneskemat. Derfor har styret satt et mål for produksjonen vår om at norsk melk skal produseres på norsk fôr. Norskandelen er i dag på omkring 82 prosent. La oss ikke gjøre dette til en diskusjon om alt eller ingenting, men heller jobbe for å øke norskandelen i fôret vårt. Det handler ikke bare om hvordan vi oppfattes av forbrukerne, men også at vi blir bedre på grasdyrking, sa Haugen, som også takket for den jobben eierne melkebønder over hele landet gjør for å styrke dyrevelferden ytterligere.

-Dette arbeidet er viktig, og vi må fortsatt holde trykket oppe.

Så avrundet Haugen talen med å peke framover igjen:

-Verden er ikke som den en gang var, TINE er ikke som det en gang var. Med riktig innstilling og endringsvilje kan vi bruke dette til vår fordel. Jeg gleder meg til timene vi skal bruke fremover og til hva vi i lag kan få ut av det. Det er vi som lager planene, det er vi som setter kursen og framtiden til TINE.

Les hele talen her

Kilde: Pressemelding fra TINE