Melkebil fra Tine
Foto: Tine

TINE reduserer basisprisen med 2 øre fra 1. oktober

29. september 2022

Større transportkostnader i TINE Råvare enn antatt, gir reduksjon i basisprisen med 2 øre/l fra 1. oktober.

Bonden må ta de økte transportkostnadene på melk

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null, og overskudd eller underskudd avregnes i etterkant til melkeprodusentene. Basisprisen kan justeres gjennom året på bakgrunn av resultat og prognose i TINE Råvare.

Transportkostnader øker mer enn antatt

– På grunn av økte transportkostnader, spesielt på drivstoff er vi nødt til å justere ned basisprisen. Kostnadene i TINE Råvare øker mer enn tidligere antatt. Vi har forståelse for at dette gjør en vanskelig økonomisk situasjon enda mer krevende, men TINE Råvares regnskap må gå i null. Når kostnadene øker, uten at vi kan hente inntekter utover målprisen, må vi derfor redusere basisprisen for å balansere. Vi er inne i en urolig tid, derfor må vi også ta forbehold om ytterligere endringer hvis det skulle bli nødvendig, sier Kjuus.  

Råvareregnskapet er atskilt fra resten av TINE og må gå i balanse over tid. Dette betyr at målprisen minus melkepris til produsent over tid må dekke driftskostnadene knyttet til råvarehåndtering. 

Basispris og kvalitetsbetaling

Basisprisen er beløpet som TINE Råvare betaler melkeprodusenten for selve melka. I tillegg til basisprisen, er det ulike tillegg og trekk for fett, protein, kvalitet, økologisk melk og tilskudd til nye melkebønder.

Kilde: TINE Medlem