Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Tine øker betalingen for fett, og reduserer for protein.

24. oktober 2018

Styret i TINE har besluttet å øke betalingen for fett med ett øre per tidels prosent og liter. Betalingen for protein reduseres med ett øre per tidels prosent. Endringen gjelder fra 1. januar 2019.

Betaling for fettinnhold i kumelk økes fra 7 til 8 øre pr tidels prosent og liter. Betaling for proteininnhold i kumelk reduseres fra 7 til 6 øre pr tidels prosent og liter. Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2019.

Behov for mer fett framover

Bakgrunnen for dette er et økt behov for mer melkefett framover. Salget av drikkemelk faller, mens salget av fete produkt øker. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka.

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Når etterspørselen endrer seg, må vi tilpasse melkeproduksjonen. For å sikre fremtidig behov for melkefett til ulike produkter trenger vi å øke fettandelen, mens behovet for andre fraksjoner blir lavere.

Ønsker større andel umettet fett

Melka inneholder ulike fett-typer, både mettet og umettet fett.  Helsemyndighetene ønsker et lavere forbruk av mettet fett.  TINE arbeider derfor med å få på plass verktøy som måler både fettmengde og fettsammensetning.  I framtida kan det bli aktuelt å premiere melk med høy andel umettet fett.

Kilde: Medlem.tine.no