Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE øker basisprisen med 33 øre

23. juni 2022

Jordbruksavtalen er vedtatt i Stortinget og målprisen for melk er fastsatt. Det betyr at TINE Råvare beregner en ny basispris på grunnlag av resultat, prognose og ny målpris. Basisprisen øker med 33 øre/l fra 1. juli.

Målprisen er en øvre gjennomsnittspris som TINE Råvare kan ta for videresalg av melk til meierier (TINE SA, Synnøve Finden, Q, Normilk m.fl) 

Basisprisen øker med 33 øre/l 

Melkeprisen ut til produsent utgjør målpris minus kostnader i TINE Råvare. Kostnader i TINE Råvare er knyttet til deler av rådgivningstjenesten, gardstank, leverandørmelkkontroll(analyser), inntransport og drift av TINE Råvare med produsentavregning. Når kostnaden er trukket ifra består utbetalingsprisen av basispris og summen av ulike tillegg og trekk (bl. annet kvalitet, fett og protein).  

Med en målprisøkning på 36 øre/l minus kostnadsøkning i TINE Råvare på 3 øre/l blir økningen i basispris på 33 øre/l fra 1. juli. Omsetningsavgifta videreføres på rekordlavt nivå med 3 øre pr. liter.

Økte transportkostnader og framført underskudd fra 2021 

Brutto inntransportkostnader øker fortsatt, hovedsakelig på grunn av økte drivstoffkostnader. Deler av inntransportkostnadene kompenseres gjennom PU. Andelen som dekkes av PU går ned når melkevolumet faller. Økte driftskostnader, redusert innfraktdekning og et lavere melkevolum å dele kostnadene på, gjør at basisprisen ikke kan økes like mye som målprisen. TINE har løftet fram behovet for å øke PU-satsene overfor Landbruksdirektoratet, uten å få gjennomslag for det. Les høringssvaret fra TINE her  

Les mer her: Bonden må ta de økte inntransportkostnadene for melk

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null og overskudd/underskudd skal avregnes til melkeprodusentene. Regnskapet for 2021 viste et underskudd på 12,5 mill. kr.  Med endringer fra 1. juli viser gjeldende prognoser et akkumulert underskudd på 10 mill. kr ved utgangen av 2022. 

Kilde: TINE Medlem