Merete Furuberg, Lars Petter Bartnes og Jon Georg Dale på pressekonferanse om jordbruksavtalen
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

TINE og Nortura sine innspill til jordbruksforhandlingene

15. mars 2018

I dag har både TINE og Nortura levert sine innspill til jordbruksforhandlingene. Som markedsregulatorer har de stor innflytelse på hvilke priser som til slutt bli fastsatt i jordbruksavtalen. TINE foreslår en økning i målprisen på melk på 3 øre, mens Nortura foreslår uendret målpris på gris.

På storfe, lam og egg er det Nortura som fastsetter en planlagt engrosprospris, dette er ikke en del av jordbruksavtalen. På kylling er det ingen overhodet ingen markedsregulering. Når det gjelder gris er det verdt å merke seg at siste år har prisen ligget 70 øre under målpris, det ligger også til grunn for prognosen som ble lagt fram i dag.

I begge innspillene blir det pekt på at presset fra import gjør at det er begrensede muligheter for å øke prisene. I tillegg til konkrete innspill rundt pris og marked, har begge de to “store” spilt inn forskjellige ting til avtalepartene. Her er noen av dem:

Nortura:
Kraftfôrprisen bør holdes uendret
Ingen endringer i kvalitetstilskudd for storfe, bortsett fra å ta kategori okse ut av kvalitetstilskuddet.
Avvikle telledatoene
Positive til driftsvansketilskudd

TINE:
TINE vil sterkt fraråde kostnadsøkninger som følge av tiltak i jordbruksforhandlingene som i
sin tur vil svekker konkurransekraften til norsk melk og økonomien for norske
melkeprodusenter
Målrettet bruk av investeringsvirkemidler for å sikre fornyelse på små og
mellomstore bruk blir avgjørende for å sikre utnyttelse av fôrressursene og et landbruk over
hele landet.