1ecbcfb6-a5be-422b-ba38-dc6209132b9c-main_image

TINE og Felleskjøpet satser på teknologiselskap.

25. juni 2018

TINE og Felleskjøpet Agri satser på å betjene verdens bønder med digitale løsninger for mer effektiv og miljøvennlig matproduksjon. Det nye teknologiselskapet verdsettes til 300 millioner kroner og skal betjene kundesiden gjennom en åpen plattformløsning.

− TINE har gjennom mange år utviklet unike systemer for å følge opp melkeproduksjon og dyrevelferd i Norge. Hver eneste norske ku har sitt eget helsekort, slik at bonden kan følge opp både dyrehelse og produksjon. Resultatet av dette er melk med høy kvalitet og lavt bruk av medisiner, noe mange land misunner oss. Dette systemet ønsker vi å gjøre til eksportvare, sier konsernsjef i TINE, Hanne Refsholt.

− Felleskjøpet Agri har satset stort på presisjonslandbruket siste 10 årene, og har gjort store investeringer i fremtidsrettede løsninger for bonden. I 2017 omsatte vi for over 2 milliarder kroner bare på nettsalg. Vi opplever at vår nye satsing sammen med TINE er en naturlig videreutvikling av det beste fra to av bondens sterkeste selskaper, sier konsernsjef i Felleskjøpet Agri, John Arne Ulvan.

TINE og Felleskjøpet Agri etablerer nå et nytt selskap med internasjonale ambisjoner. Selskapenes kundebaser og teknologi utfyller hverandre mot ulike bruksområder, noe som også blir grunnlaget for vekst i utlandet. TINE vil eie 60 prosent og Felleskjøpet Agri 40 prosent.

− Norge er et foregangsland både i og utenfor fjøset. Norske bønder er offensive når det gjelder å ta i bruk nye digitale verktøy og nyttiggjøre seg informasjon for å forbedre resultatene i både husdyrproduksjon og jordbruk. Med dette selskapet kan vi levere enda bedre beslutningsstøtte til den norske bonden og eksportere norsk kompetanse og løsninger i verdensklasse, sier de to konsernsjefene.

 Selskapet har foreløpig bare arbeidsnavnet Storebjørn, men det skal ansettes personer som kan ivareta ledelse, administrasjon, salg og ikke minst teknologiutvikling.

− Vi har lenge ønsket å skille ut digitale tjenester og utvikling i eget selskap og skape større verdier av det gullet vi vet ligger der. Ved å ta dette ut av TINE, står vi friere til å satse i andre markeder uten at det går ut over de midlene bøndene har i TINE. Dette må selvsagt finansieres opp, men vi har god tro på at selskapet kan stå på egne ben relativt raskt. Dette skal bli butikk for både TINE og Felleskjøpet Agri, sier Refsholt.

Selskapet settes opp som et new-tech selskap – som en åpen plattformløsning, hvor man inviterer inn programmerere og teknologer til å utvikle systemet videre med utgangspunkt i dagens løsninger. Disse vil bli lagt åpent på plattformen hvor dataene samles, og man tildeles muligheter for å lage nye applikasjoner for bonden.

− Det er derfor vi tror dette vil ha nytteverdi langt utover norsk matproduksjon og markedet i Norge. Norsk jordbruk er en av verdens mest klimasmarte matprodusenter. Her kan vi bidra til å eksportere løsninger for en mer, bedre og renere matproduksjon, sier Ulvan.

 Med to solide eiere som satser på teknologiutvikling og har internasjonale ambisjoner, mener både Refsholt og Ulvan at selskapet blir en interessant arbeidsplass for dem med interesse for teknologi og matproduksjon langt utover Norges grenser.

− Norske bønder har alltid gått foran i å satse på nye løsninger. Dette blir en spennende reise for norsk teknologikompetanse i toppklasse. Kundebasene til TINE og Felleskjøpet Agri vil bidra til å gi selskapet et solid grunnlag for videre vekst, avslutter Refsholt og Ulvan.

Kilde: Pressemelding fra TINE og Felleskjøpet Agri.