Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

TINE jevner ut priskurven for kumelk

8. desember 2023

TINE ønsker mer melk i vinter, derfor fjerner de trekket i basisprisen for januar og februar. Betalingen for fett reduseres noe.

Markedsituasjonen for kumelk har endret seg. Det er behov for mer melk i vinter, samtidig som fettsituasjonen er god. Derfor gjør TINE endringer i betaling for fett, sesongvariasjon for basispris og prissoner.

Mindre sesongtrekk i januar og februar

Markedet etterspør mer melk. TINEs lagerbeholdninger er lave og det haster med å få opp produksjonen. 

–Vi ønsker å sende et tydelig signal om å holde produksjonen høy gjennom vinteren. Ett av tiltakene er å justere i sesongbetalingen. Tidligere har vi hatt et trekk i basisprisen på 20 øre i januar og februar. Dette trekket blir nå fjernet for å styrke lønnsomheten i vinterproduksjonen, sier Johnny Ødegård, leder for Norsk melkeråvare.

Ny differensiering fra og med 1.1.2024

Tabellen viser variasjonen i basispris og i prissonene Landet og Fjord og fjell, enkeltvis for kumelk. Tall i tabellen er kr. per liter. Sesongvariasjonen skal balansere opp trekk med tillegg i løpet av året.

Hvorfor er det ulik melkepris igjennom året?

Som de fleste vet, er melkeinngangen ujevnt fordelt gjennom året. Dette skaper ekstra kostnader og kapasitetsutfordringer for meieriene. TINE som markedsregulator mottar kompensasjon for reguleringskapasitet, -transport og -lagring, men kompensasjonen dekker ikke fullt ut virkelige kostnader. Dessuten finansieres kompensasjonen med omsetningsavgift, slik at kostnader ved skjev melkekurve belaster både melkeprodusentene gjennom omsetningsavgifta og ekstra kostnader i industrileddet.  

–Det vil fortsatt være viktig å få opp produksjonen på sommeren, men nå har vi altså et akutt behov for å få inn litt mer melk i vinter, sier Ødegård.

Fettbeholdningen er god

–Gjennom flere år har melkeprodusentene jobbet godt med å øke fettinnholdet i kumelka, samtidig som TINE har redusert fettinnholdet i enkelte produkter. Nå har vi en god lagersituasjon for smør. Derfor er det naturlig å justere ett lite knepp ned på fettbetalinga for å sikre en god balanse når kvotene øker til neste år, sier Ødegård.

Fettbetalinga justeres ned fra 9 til 8 øre pr. tidels prosent og liter fra 1.1.2024. Proteinbetalinga holdes uendret. For de fleste vil det fortsatt være lønnsomt å jobbe for en høy fettprosent. 

Når betalingen for fett reduseres, øker basispris tilsvarende. Det blir altså en noe sterkere stimulans mot volum.

Kilde: TINE Medlem