Tine rådgiver og bonde i fjøs
Foto: Bo Mathisen

TINE innfører trekk for dårlig dyrevelferd.

6. november 2019

TINE innfører nå et trekk på 50 øre pr. liter for produsenter som ikke følger regelverket for dyrevelferd. -Det holder ikke å si at vi har god dyrevelferd, men vi må også dokumentere og følge opp der vi kan forbedre oss, sier styreleder i TINE, Marit Haugen.

Ved brudd på regelverket vil det bli satt en frist for å rette opp dette. Dersom avviket ikke blir lukket innen fristen vil det trekkes 50 øre/l på melkeprisen fram til avviket er lukket. Hvis avviket fortsatt ikke blir fulgt opp, vil det i siste konsekvens bli innført hentestopp, melder TINE på sine medlemssider.

-God dyrevelferd er viktig for dyrene og vi i TINE er opptatt av dyrevelferd. De aller fleste melkeprodusentene i TINE gjør en stor innsats for å sikre – og forbedre dyrevelferden for sine dyr, sier Gunnar Dalen, organisasjonssjef i TINE, til Landbruk24.

-For TINE handler god dyrevelferd om god dyrehelse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet til å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene – og hvordan denne kunnskapen kan omsettes til praktisk handling, er viktig for å sikre dyras velferd.

Ingen mistillit til KSL

Er dere ikke fornøyd med KSL sin oppfølging av dyrevelferden?

-Det er flere systemer som fanger opp dårlig dyrevelferd, men det kan ta noe tid før dette skjer. TINE ønsker derfor enda bedre dokumentasjon på og oppfølging av dyrevelferden hos melkeprodusentene i TINE. Dette er ikke en mistillit til KSL. Vi ønsker, uavhengig av system, å fange opp og rette på dårlig dyrevelferd så tidlig som mulig, sier Dalen.

Kan det bli aktuelt for TINE å sette strengere krav til dyrevelferd, enn det som står i lov og forskrifter?

-I Norge har vi strenge offentlige krav til hvordan dyr skal ha det og som vi i TINE forventer at eierne følger. I forbindelse med dette innfører TINE nå et trekk på 50 øre/l ved brudd på regelverk knyttet til dyrevelferd og oversittelse av frist for utbedring av bruddet. I tillegg arbeider TINE aktivt for å bedre dyrevelferden utover disse minstekravene. Melkeprodusentene i TINE kan mye om dyrevelferd, og både de og rådgiverapparatet i TINE, jobber kontinuerlig med forbedringer, avslutter Dalen.