Rundballer
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke aksept for gratispassasjerer i plastinnsamlinga.

7. juli 2020

TINE er svært opptatt av at alle bønder og leverandører har betalt miljøvederlag for all emballasje og landbruksplast til Grønt Punkt Norge. Dette må være på plass, også hvis det for eksempel importeres produksjonsmidler på egen hånd. Miljøvederlaget er helt avgjørende for at sortert plast kan leveres fritt til mottak, og for å sikre materialgjenvinning av plasten som leveres inn, skriver Tine på sine medlemssider

Det har i det siste vært nyhetssaker om at noen bønder og grønnsaksdyrkere selv importer produksjonsmidler og emballasje av plast, uten å rapportere dette som medlem i Grønt Punkt Norge. Hvor stort omfang det er snakk om vet vi ikke, men det vil være svært konkurransevridende hvis dette er tilfellet.

For rundballeplast, rundballenett, plansiloplast, fiberduk, solfangerfolie m.m. er det per i dag ikke lovpålagt å være med i returordning, men det er like viktig at miljøvederlaget betales også for denne plasten. Returordningen for plast i landbruket er bransjens egen ordning, og det er ikke aksept for gratispassasjerer.

Returordningen for landbruksplast kan vise til svært gode resultater i Norge. I følge Grønt Punkt Norge ble omlag 87 % av landbruksplasten samlet inn og gjenvunnet i 2019. Dette skal vi som bransje være svært stolte av, og det må opprettholdes og videreutvikles. Norge er et langstrakt og utfordrende land, som også gjør at ordningene ikke er like bra alle steder, men alle som betaler miljøvederlag og sorterer plasten er med på totalresultatene. Alle er del av en felles dugnad.

Markedet for avsetning av innsamlet plast har aldri vært vanskeligere. Samtidig som søkelyset på utfordringene med plast på avveie har aldri vært større. Derfor er det viktigere enn noen gang at alle i bransjen bidrar.

Kilde: Tines medlemssider