Marit Haugen
Foto: Tine

TINE har tapt 150-200 millioner i året på Jarlsberg-eksporten

10. september 2019

I et innlegg på medlemssidene til TINE skriver styreleder Marit Haugen at TINE i årene fram mot 2016 tapte omlag 150 millioner hvert år på eksport av Jarlsbergost. Etter 2016 har eksportstøtten fra prisutjevningordningen blitt redusert og TINE sitt tap har økt. Sjøl med en meget svak krone tapte TINE i 2018 nesten 200 millioner på Jarlsberg-eksporten.

Haugen skriver i innlegget blant annet dette:
I perioden fram mot 2016 ble det årlig brukt 150 millioner kroner i prisnedskrivingstilskudd til eksporten.  Til tross for dette produserte TINE med tap.  Tapet på TINEs hånd var også om lag 150 millioner kroner årlig.  Etter 2017 har eksportstøtten blitt redusert og TINEs tap økt.  En svært sterk dollar de siste årene har dempet utslaget noe, men en snakker fortsatt om en svært ulønnsom eksport. 

I 2018 tok TINE et tap på nesten 200 millioner kroner for å opprettholde eksporten. Tapet kommer i tillegg til eksportsubsidiene over prisutjevningsordningen.  Vi snakker altså om et årlig tap på 250 millioner kroner som skal fordeles på TINEs norske volum.  Da blir den årlige kostanden over 20 øre pr liter.

Noen stiller spørsmålet om hvorfor vi ikke øker prisen på Jarlsberg i det amerikanske markedet. Det har tidligere vært forsøkt – med et merkbart volumfall som resultat.

Nå tar noen til orde for å opprettholde eksporten eller utsette avviklingen for å redusere kostnaden med nedskalering.  Jeg tror det er en farlig vei fordi det vil svekke konkurransekraften for norsk melk i vårt viktigste marked, Norge.

Les også: Jarlsberg-eksport har ikke vært noen gullgruve


Kilde: Medlemssidene til TINE