Tømming av melketank.
Foto: Tine Mediebank.

TINE foreslår uendret omsetningsavgift for 2. halvår

9. juni 2020

TINE foreslår at omsetningsavgifta for melk blir uforandret på 30 øre pr. liter i 2. halvår i 2020. -Økt melkevolum oppveier ikke reduksjon i budsjettert overproduksjonsavgift, sier styreleder i TINE Marit Haugen, til Landbruk24.

Den ekstraordinært høge avgifta har sammenheng med oppkjøpet av melkekvoter som er gjennomført, og som skal finansieres med omsetningsavgift. I budsjettet for 2020 er det avsatt 550 millioner til kjøp av melkekvoter.

Da budsjettet for omsetningsavgifta ble vedtatt i desember var forholdstallet fastsatt til 0,96 og man forventet en melkeproduksjon på 1 452 millioner liter, mens det denne uka ble bestemt at det nye forholdstallet er blir 1,05, og man håper på en melkeproduksjon på 1 530 millioner liter. Det betyr at det blir flere liter å dele kostnaden med utkjøp av melkekvoter på.

Samtidig ble det i desember beregnet at melkeprodusentene ville produsere ca 14,5 millioner liter over kvoten, noe som ville gitt en overproduksjonsavgift på 72 millioner kroner. Disse pengene kommer inn  i det samme regnskapet og bidrar til å redusere omsetningsavgifta. Når kvotene er økt så mye regner TINE med at det blir betydelig mindre produksjon ut over kvote.

Forslaget fra TINE blir behandlet i Omsetningsrådet 22. juni, og så er det Landbruks- og matdepartementet som endelig fastetter omsetningsavgifta for 2. halvår.