Tine- logo
Foto: TINE

TINE avholder digitalt årsmøte

17. mars 2020

På grunn av korona-situasjonen og myndighetenes pålegg og anbefalinger har styret nylig vedtatt å gjennomføre TINEs årsmøte i digitale kanaler.

Ifølge vedtektene for TINE SA skal “det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned”. Årsmøtet vil avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams og andre nødvendige verktøy for avstemninger den 22. April.

En utsettelse av årsmøtet ville utsatt etterbetalingen  

Myndighetene har varslet at viruspandemien Covid 19 kan vare opp til ett år. En utsettelse av årsmøtet vil skape utfordringer for etterbetaling til medlemmene og rapportering av TINEs virksomhet 

Forslag til vedtektsendringer utsettes til 2021 

En digital gjennomføring av årsmøtet vil naturligvis oppleves annerledes enn et fysisk årsmøte. Derfor ønsker styret å utsette saken om vedtektsendringer som er knyttet til ny strategi for eierorganisasjonen til årsmøtet i 2021. Sakslista vil kun ta for seg de ordinære valgene, godkjenning av årsregnskap og disponering av årsresultatet, samt innkomne saker. Fullstendig saksliste blir sendt til årsmøteutsendingene.