Ku på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

TINE anbefaler forholdstall på 1,07 i 2021

2. desember 2020

Den stadig økende etterspørselen gjør at  TINE oppjusterer prognosene til et behov for 1540 millioner liter kumelk til neste år. Det vil si et forholdstall på 1,07 i 2021, sier Johnny Ødegård i TINE

Dette er over det intervallet som TINE signaliserte tidligere i høst. Behovet for geitemelk er uendret til neste år, med et forslag til forholdstall på 0,94. 

Tror at veksten fortsetter i 2021 

Vi har klart å dekke den økte etterspørselen etter kumelk i år, men har nå bygd ned lageret.  Vi håper og tror at etterspørselen fortsetter inn i 2021.  Melk har fantastiske egenskaper som næringsmiddel.  Vi vil gjøre det vi kan for at norske forbrukere skal ha god tilgang på trygge og norske meierivarer også neste år, sier Johnny Ødegård, konserndirektør for TINE Rådgiving og medlemsservice. 

Behov for å bygge lager til neste år 

TINEs anslag tilsier et salg som tilsvarer 1520 millioner liter kumelk. I tillegg har TINE behov for å bygge opp lagerbeholdninger. Samlet melkebehov i 2021 anslås til 1540 millioner liter. 

Pandemien skaper usikkerhet 

Det er samtidig mye usikkerhet knyttet til hvor lenge effektene av pandemien vil påvirke det norske forbruket av meieriprodukter.   

Slik det er nå, er det mye usikkerhet i det 2021-bildet vi ser på. Det er knyttet til koronapandemien og om endringene i handlemønsteret vil fortsette, men også til hvor raskt og sterkt produsentene klarer å øke produksjonen. Vi vet heller ikke hvordan importen og grensehandelen vil utvikle seg.  Det er stor vilje til å øke produksjonen, men vi må legge til grunn at både antallet melkekuer og antallet båsplasser på kort sikt er begrensende faktorer. Vi tror likevel det er bedre å ha en råvarereserve og øke lageroppbygningen, enn å risikere knapphet og gi bort markedsmuligheter til import, sier Ødegård.  

TINE har bedt om mulighet til å komme tilbake til avtalepartene dersom det blir betydelige endringer i etterspørselen eller tilførsel av melk.  

For geitemelk har vi fortsatt en betydelig råvarereserve.  Vi foreslår derfor å videreføre forholdstallet uendret for geitemelk i 2021.   

Anbefaler et forholdstall på kumelk på 1.07  

Basert på dette vil TINE foreslå en ytterligere økning i forholdstallet for kumelk inn i 2021, og anbefaler at produsenter gis anledning til å produsere 107% av grunnkvoten neste år. Det er Landbruks og matdepartementet som fastsetter kvotene i ordinære kvotedrøftinger. Kvotedrøftingene vil gjennomføres mandag 7. desember.  

Kilde: Tines Medlemssider.