Melkeglass i grønn eng
Foto: TINE, Bo Mathisen

TINE anbefaler at omsetningsavgiften for 2020 settes til 30 øre pr. liter.

31. oktober 2019

Styret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk økes med 8 øre/l og fastsettes til 30 øre/l fra 1.1.2020 på ku- og geitemelk.

Avtalepartene har i forhandlingene om nedskalering av melkeproduksjonen fastsatt at det statlige oppkjøpet for kvoteåret 2021 skal utgjøre 80 prosent. TINE anbefaler derfor å øke omsetningsavgiften for å dekke kostnadene   

Oppkjøp på 40 mill liter i 2021 

Totalt tas det sikte på et oppkjøp på 40 mill. liter til en gjennomsnittlig pris på kr 13,75. Dette vil utgjøre 550 MNOK. Samtidig vil staten bidra med 200 MNOK. Resten skal finansieres med omsetningsavgift 

Inntektskildene til omsetningsfondet er omsetningsavgift og overproduksjonsavgift. Kostnadene i fondet går til finansiere markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.  

Bortsett fra kostnadene ved oppkjøp av kvoter forventes det i 2020 om lag samme kostnadsnivå som i 2019. 

For å dekke kostnadene med oppkjøp har styreti TINE anbefalt overfor Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 8 øre/l fra 1.1.2020.

Kilde: Tines medlemssider