Kyr i fjøs
Foto: Bo Mathisen

Tine anbefaler at forholdstallet økes til 0,99

10. mars 2020

Tine ber om at forholdstallet for kumelk øker med 3 prosent til 0,99, det melder Nationen. Bakgrunnen er utsatt oppstart av Jarlsberg produksjon i Irland og lavere ostelager enn ønsket etter liten melkeinngang i 2. halvår 2019.

Landbruk24 har spurt styreleder i TINE Marit Haugen om hvorfor de vil øke så mye som 3 prosent?
– Vi vil sikre at vi får nok melk, prognosen viser et behov for 1 480 millioner liter og vi trenger melka spesielt i tredje kvartal, sier Haugen.

Den siste prognosen fra februar viser at det ligger an til at det blir produsert 1 452 millioner liter i år.

TINE  sine medlemssider sier konserndirektør i TINE Rådgiving og medlemsservice, Johnny Ødegård, at norsk melkeproduksjon er inne i en tøff omstilling.  
Vi vet det er stor vilje til å produsere mer melk.  Vi må sikre oss så ikke mangel på melkeråvare hindrer oss i å utnytte markedsmuligheter i Norge.
Det er særlig tilgang inn i tredje kvartal som er kritisk.  Derfor ber vi om mer melk allerede nå og håper produsentene svarer med å holde en høyere produksjon gjennom sommeren. 

Det er et sammensatt bilde, med flere ulike forhold, som gjør at styret mener forholdstallet nå bør økes til 0,99.
Industrien mottok i andre halvår i fjor 26 millioner liter mindre melk enn det som var estimertDette har resultert i lave lagerbeholdninger og behov for lagerbygging i 2020 for å sikre god leveringsevne i 2020 og 2021.
Både TINE og andre aktører har oppdatert salgsprognosene, som viser økt behov for melk. Sist, men ikke minst, risikoen for forsinkelser ved oppstart og produksjon i Irland gir økt behov for større produksjon i Norge. 

Det er utfordrende å beregne eksakt behov for melk. Men TINE vurderer at konsekvensen ved for lite melk er større enn å få for mye melk.  

Grunnlaget for produksjon er først og fremst knyttet til dyretall og avdrått.
–Dyretallet er kraftig redusert i løpet av 2019 og med 0,96 som forholdstall i 2020 er det forventet en videre reduksjon. Vi tror at produsentene med et økt forholdstall vil kunne tilpasse seg dette gjennom å redusere slaktingen, beholde påsett av kviger og videreføre en svak avdråttsøkning, sier Johnny Ødegård.  

Departementet tar beslutningen 

Erfaringer fra tidligere år viser at dersom forholdstallet settes til 0,99 og med en kvotefylling på 92,5 prosent, er det realistisk å nå målet med en produksjon på 1480 millioner liter i 2020. 

Styrets anbefaling er sendt til avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet  fatter endelig avgjørelse.