Inspeksjon av storfe
Foto: Mattilsynet

Tilskuddstrekk for dårlig dyrevelferd kraftig redusert.

22. august 2021

I løpet av de siste fire årene har det vært en kraftig reduksjon i antallet produsenter som har fått trekk i produksjonstilskudd for brudd på dyrevelferdsregelverket. I 2017 var det 101 produsenter som fikk trekk, mens det i 2020 var bare 15 saker. Endrede rutiner er en stor del av forklaringen opplyser Landbruksdirektoratet.

Oversikt over trekk/avslag av produksjonstilskudd for brudd på dyrevelferdsregelverket.

2017: 101 produsenter (9,5 mill. kr.)
2018: 81 produsenter (11,5 mill.kr.)
2019: 30 produsenter (2,3 mill. kr.)
2020: 11 saker der søknad om husdyrtilskudd er avslått, og 4 saker med avkorting av tilskudd.

Fra 2020.-Ikke avkorting, men avslag

Fra og med søknadsomgangen 2020 er praksis for behandling av dyrevelferdssaker endret. Fra og med denne søknadsomgangen, skal det ved brudd på dyrevelferdsregelverket vurderes om foretaket oppfyller grunnvilkåret vanlig jordbruksproduksjon, jf. forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2. Altså skal tilskuddet ikke avkortes ved alvorlige brudd på dyrevelferdsregelverket, men avslås, opplyser Landbruksdirektoratet.

Dersom grunnvilkåret ikke er oppfylt for en husdyrproduksjon, skal følgende tilskudd avslås:

-Husdyrtilskudd 
-Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon 
-Driftstilskudd til melkeproduksjon 
-Tilskudd til små og mellomstore melkebruk 
-Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon 
-Tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser 
-Tilskudd til avløsning  

Avtalen mellom Mattilsynet og Landbruksdirektoratet er endret

Avtalen med Mattilsynet ble endret første gang i 2018, for å tydeliggjøre hvilke dyrevelferdssaker som skal sendes over til kommunen/statsforvalteren. Hvilke saker som sendes over til kommunen/statsforvalteren gir et inntrykk av hva slags saker avkortingsbestemmelsen er ment å ramme og kan gi føringer for hvilke type saker det er rimelig å reagere med avkorting. I rundskrivet som gjaldt for søknadsomgangen 2019, er det videre presisert at avkortingsbestemmelsen kun kommer til anvendelse i de særlig alvorlige sakene. Disse presiseringene, samt praksisendringen i 2020, er trolig hovedårsaken til nedgangen i antall saker fra 2017 og til 2020, skriver Linn Borsheim ,seksjonsjef i landbruksdivisjonen i Landbruksdirektoratet, til Landbruk24.

Krav om gjennomgang av gamle saker

Rogaland Bondelag gikk ifjor ut å krevde at sakene om trekk i produksjonstilskudd måtte gjennomgås på nytt. Leder i Rogaland Bondelag Marit Epletveit sier til Landbruk24 at hun kun kjenner til en sak som er sendt inn for ny behandling, men hun vet ikke status på den akkurat nå.

-Det er jo ein enorm belastning for bøndene så eg trur nok fleire ikkje orker å ta kampen. Blir fort litt papirarbeid og mykje grubling med ei klage, sier Marit Epletveit.

Kilde: Landbruksdirektoratet