Mink
Foto: Norges Pelsdyralslag

Tidligere høyesterettsdommer: Forslag til pelskompensasjon er ulovlig

30. oktober 2019

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård sier regjeringens forslag om kompensasjon til pelsdyrbønder bryter med menneskerettighetene og eiendomsvernet.

Utgård sier til Nationen at kompensasjonsordningen trolig også bryter med Grunnloven.

– Jeg mener helt klart at forslaget fra regjeringen er i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som er gjort til norsk lov. Det blir lagt opp til at to bønder som har ellers like bygninger, kan få helt forskjellig erstatning. Det er helt uholdbart, og det bryter med prinsippet om at inngrep ikke må skje vilkårlig, sier han.

Den tidligere høyesterettsdommeren, som pensjonerte seg på nyåret, trekker fram flere forhold ved kompensasjonsordningen som han mener bryter med menneskerettighetene og norsk lov. Blant annet sier han at ordningen baserer seg på kompensasjon basert på såkalt bokført verdi som kan variere kraftig mellom bønder og dermed, ifølge Utgård, er vilkårlig.

Ordningen har også fra andre hold fått kraftig kritikk for at den ikke legger takstverdi eller reell verdi til grunn.

– Utgangspunktet er at gårder som har samme verdi, ikke kan få helt forskjellig erstatning, sier Karl Arne Utgård, som mener regjeringen må snu om ordningen for at saken ikke skal havne i en langvarig rettsstrid.

Landbruksdepartementet sier til Nationen at de ikke hadde mulighet til å kommentere saken tirsdag.

(©NTB)