Kjøttfe på beite
Foto: Åsmund Langeland/landbruksbilder.no

Tidenes høyeste produsentpris på storfekjøtt fra i dag.

30. april 2018

I dag settes avregningsprisen på storfekjøtt opp med 50 øre, grunnet redusert omsetningsavgift. Samtidig øker det ekstra avtaletillegget med 70 øre til 1,40 kr. Dette er den siste prisøkningen i første halvår, så prisen er nå på sitt høyeste. Produsentprisen på storfekjøtt har aldri vært høyere i nominelle kroner. Detaljert oversikt over priser og leveringsvilkår for storfe finner du her.

Melk. Bedre betalt for fett, mindre for protein.
Fra og med 1 mai økes betalingen for fettinnhold i melka med 2 øre pr. tidels prosent, samtidig reduseres betalingen for protein med 1 øre pr. tidels prosent. Dermed er tillegg og trekk for både protein og fett nå 7 øre pr tidels prosent. Basispris utbetales på melk med 3,2 prosent protein og 4,0 prosent fett. Detaljert oversikt over produsentpris på melk finner du her