Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Svinebønder anmelder innbrudd på gårder

3. juni 2021

24 svineprodusenter anmelder en ukjent gruppe aktivister som skal ha tatt seg inn på nær 30 gårder de siste to årene. Målet har vært å ta bilder og video.

Innbrudd i grisehus for å filme

Svineprodusentene har fått kjennskap til hendelsene gjennom et brev fra NRK, skriver Nationen.

NRK opplyser i brevet til bøndene at deler av dokumentasjonen kan bli brukt i nyhetsinnslag og artikler for å se på status i svinenæringen halvannet år etter Brennpunkt-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter», som viste lov- og regelbrudd i grisehus og slakterier.

Aktivistene skal ha tatt seg inn på minst 28 ulike gårder over hele landet. 24 av bøndene anmelder det de mener er straffbare forhold til Riksadvokaten.

Bondelaget støtter anmeldelsen

– Vi støtter anmeldelsen. Innbrudd som metode for å få tak i opplysninger er ulovlig og det er straffbart. Det er en omfattende sak, og det er en prinsipiell sak som det er viktig blir behandlet i rettssystemet av hensyn til de berørte bøndene og næringa som helhet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag. 

Anmeldelsen er sendt Riksadvokaten, fordi omfanget og den organiserte kriminaliteten tilsier en sentralisert, samordnet etterforskning.

– Jeg må slå fast at alle dyr skal behandles bra og få godt stell. Dårlig behandling av dyr er uakseptabelt, det er helt grunnleggende, sier Lars Petter Bartnes. 

– Vi er kritisk til innbrudd som metode fordi det er straffbart, og fordi det blir umulig å ettergå materialet og hvordan det er kommet til. Det er Mattilsynet som har ansvaret for å føre tilsyn med at regelverket blir overholdt. Er det mistanke om alvorlige saker er det politiet som er rett instans, påpeker Bartnes.  

Må skille metode og innhold

– Materialet viser brudd på regelverket, og slik skal det ikke være. Dyra skal behandles godt, og regelverket skal følges, slår Bartnes fast. 

Uavhengig av hva bildene viser, er Bartnes kritisk til innbrudd som metode. – Metoden utsetter dyrene for stress, smitterisiko og fare for sykdommer. 

– Metoden gjør det svært vanskelig, om mulig, å ha en konstruktiv debatt om dyrevelferd. Landbruket er ei åpen næring, og vi ønsker folk velkomnen til å se oss i kortene. Innbrudd er derimot ingen god start for dialog, sier Bartnes. 

Les mer om saken i Bondebladet

(©NTB)