John Arne Ulvan
Foto: Felleskjøpet Agri

Svakt tredje kvartal for Felleskjøpet Agri.

31. oktober 2019

Felleskjøpet Agris omsetning hittil i år ender på 12,0 milliarder kroner. Det er en økning på 30 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernets driftsresultat hittil i år ender på 338,7 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 65,9 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nedgangen i driftsresultat skyldes i hovedsak effekter relatert til tørkesommeren 2018.

Tredje kvartal er sesongmessig et av de svakere kvartalene i Felleskjøpet, og gir i 2019 et negativt driftsresultat på 32,5 millioner kroner. Fjorårets tørke og streiken i september påvirker konsernets driftsresultat negativt. I tillegg ble resultat før skatt i kvartalet negativt påvirket av en svekket norsk krone og et noe lavere resultatbidrag fra Moelven enn i samme periode i fjor. Fjorårets resultat var positivt påvirket av to transaksjoner gjort i samarbeid med Landkreditt, hvorav den ene aksjeposten ble solgt i tredje kvartal. Konsernets forbedringsprogram, Bondeløftet fase 2, bidrar nå positivt inn i konsernregnskapet.

– Tørken i 2018 har satt mange spor etter seg, og jeg vil igjen berømme alle som bidro til den viktige jobben med å minske effektene av den for norsk landbruk og næringsmiddelindustri. I Felleskjøpet merker vi fortsatt effektene, og det preger resultatene i 2019. For en tid tilbake igangsatte vi et forbedringsprogram i konsernet for å møte utfordrende markeder og tøffere konkurranse. Vi er svært tilfredse med at dette allerede nå gir positive effekter og motvirker noen av de negative effektene på resultatene, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Landbruksvirksomheten i konsernet har sterke markedsposisjoner, men driften er i perioden påvirket av 2018-tørken. I år har det vært en god kornhøst. Dette vil påvirke resultatene fremover positivt, men i dette kvartalet har det ført til økte håndteringskostnader og påvirker derfor resultatet negativt.  Maskindivisjonen driftes godt og spesielt på ettermarked er det høy aktivitet i verksteder over hele Norge.

Datterselskaper fortsetter å løfte resultatene til tross for tøft marked

Cernova, konsernets mel- og bakerivirksomhet, fortsetter å levere gode resultater i et krevende marked. Sammenlignet med fjoråret har resultatbidraget fra denne virksomheten økt hittil i 2019. Også konsernets Retail-virksomhet fortsetter fremgangen. De nordiske investeringene både i Cernova og i Retail-virksomheten har hatt en positiv utvikling hittil i år.

– Tradisjonell varehandel er i mange bransjer under sterkt press, både med internasjonal konkurranse og konkurranse fra nettbutikker. Felleskjøpet har de siste årene gjort store omlegginger knyttet til drift av vår retail-virksomhet og vil fortsette dette effektiviseringsarbeidet også fremover. Spesielt hyggelig er det at Granngården i Sverige leverer godt som følge av effektivisering og solid drift, sier Ulvan.

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q3
2019

Q3
2018

Hittil i år 2019

Hittil i år 2018

Driftsinntekter

3 578

3 660

12 022

11 992

Driftsresultat

-32,4

17,4

338,7

404,6

Resultat før skatt

-75,8

60,1

231,1

438,2

Resultat etter skatt

-60,1

36,9

173,1

331,0


Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri