Foto: Nortura
Foto: Nortura

Strømstøtten hjelper ikke Nortura

16. september 2022

-Jeg kan ikke se at denne ordningen vil hjelpe i positiv retning for Nortura eller andre større bedrifter, sier styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag i en umiddeelbar kommentar til regjeringens forslag til strømstøtte for bedrifter.

-Vestre unnlot å nevne den begrensningen som ligger der, men den ble nevnt av Ole Erik Almlid, begrensningen oppad til 500000 euro. Vestre hadde et eksempel på hvordan ordningen ville virke for et slakteri i Agder. Når en slakteriaktør får god hjelp av myndighetene, mens andre ikke får det, betyr det at de kan tilby varer til markedet til en annen pris enn det for eksempel Nortura og de andre som ikke kommer inn under denne ordningen. Vi lever i et marked med sterk konkurranse. Vi har tidligere vært bekymret for konkurransevridning, nå forsterkes den problematikken. Dette er alvorlig!, sier Vaag til Landbruk24.

NHO Mat og Drikke mest bekymret for konkurransevridningen

– Det er isolert sett bra at regjeringen omsider varsler at den vil foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen med mangedoblede energikostnader for mat- og drikkeprodusenter. Men med et lavt tak på 3,5 millioner kroner vil ordningen bare ha betydning for mindre bedrifter, og vil kunne utgjøre en viktig forskjell for dem. Dessverre er ordningen for begrenset til at den vil kunne få reell betydning for mellomstore og store bedrifter. Det vil øke konkurransevridningen ytterligere, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Mat- og drikkeprodusentene står derfor overfor en usedvanlig krevende høst, fordi energikostnadene kommer på toppen av kostnadsøkninger på andre områder og fordi prisene i dagligvarehandelen først skal reguleres fra 1. februar neste år, sier Brubakk.

Konkurransevridningen er spesielt krevende

Brubakk sier at konkurransevridningen som oppstår mellom de fem prissonene i Norge er spesielt krevende for mange mat- og drikkeprodusenter. – Regjeringens forslag til ordning vil øke konkurransevridningen mellom små og store bedrifter. Det er i seg selv svært uheldig. Regjeringen burde derfor ha gått videre med en ordning som også kunne avlastet disse bedriftene, sier han. – Matvareforsyning er en kritisk samfunnsfunksjon. Derfor er det uheldig for så vel verdiskaping og arbeidsplasser som for stabiliteten i produksjonen, at myndighetene ikke prioriterer hensynet til de mellomstore og store mat- og drikkeprodusenter, sier Brubakk.

Lite å hente for grøntnæringen

– Landbruksminister Sandra Borch (Sp) ga oss klare signaler om at vi skulle vente på en ordning for gartnerbransjen da vi møtte henne til debatt i Dagsnytt 18 forrige uke. Men vi ble ikke mye klokere av dette, sier styreleder i NGF Kristian Solberg.

– Mitt generelle førsteinntrykk er at pakken er komplisert og byråkratisk, og at det er lite å hente her for grøntnæringa.

Gartnerforbundet har vært tydelige på at det som trengs for landbruksordningen er justeringer for å få ordningen til å fungere etter intensjonen i formålsparagrafen.

– Med to ordninger er vi bekymret for at det vil bli enda vanskeligere å få en strømstøtte for landbruket til å fungere etter intensjonen. Derfor mener vi at det fortsatt er helt nødvendig og presserende at det blir gjort justeringer i landbruksordningen, fortsetter Solberg.

– Strømstøtteordningen hjelper ikke situasjonen for pakkerier og lager. Gjennom jordbruksavtalen er flere av disse allerede definert som en del av primærleddet i landbruket.