Foto: Stortinget
Foto: Stortinget

Strømpakken kan ha en verdi på 500 millioner

17. januar 2022

Forslaget til strømpakke for jordbruket som ble lagt fram i dag vil anslagsvis koste 500 millioner kroner ( avhengig av utviklinga i strømprisen), det sier leder i næringskomiteen Wilfred Nordlund til Landbruk24. Han er meget godt fornøyd med at de endelig fikk på plass en løsning for å dekke deler av de enorme strømkostnadene i jordbruket.

Forslaget fra regjeringen innebærer at staten vil ta 55 prosent av regningen når strømprisen overstiger 70 øre per kWh i desember og 80 prosent for tidsrommet januar til mars. Taket for jordbruket settes til 20.000 kWh i måneden, mens for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense. 

Nordlund sier at de har innfridd kravene fra næringa, og at det i de siste dagene har vært mer snakk om tekniske løsninger enn politikk. Han sier at løsningen med at Landbruksdirektoratet skal betale ut kompensasjonen på grunnlag av data fra RME (Reguleringsmyndigheten for energi) var den beste og raskeste måten å gjøre det på. Han regner med at forslaget vil få flertall på Stortinget, og at arbeidet med de tekniske løsningene allerede blir satt i gang slik at utbetalingene kommer så raskt som mulig.

Lederen i næringskomiteen har stor forståelse for bønder som nå ser regningsbunken vokse, og sier at han forventer at strømselskapene vil være velvillig til å utsette betalingsfristen når de vet at det er midler fra staten i vente. Samtidig som at utbetalingen av produksjonstilskudd  kommer 16. februar håper Nordlund at dette er et lys i tunellen for fortvilte bønder.

-Dette er første trinn av det regjeringa vil gjøre denne våren, sier Nordlund. Videre skal vi kompensere for  de øvrige kostnadsøkningene som vil bli beregnet av Budsjettnemnda for jordbruket, og vi skal starte med å tette inntektsgapet til andre grupper. Målet om å tette inntektsgapet står fast, sier en tydelig Nordlund. Han er opptatt av at det meste av kostnadseksplosjonen har sammenheng med internasjonale forhold, som ekstreme priser på gass og at Kina sikrer seg store matlagre. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre norsk matproduksjon i en usikker global situasjon, avslutter Nordlund.

Gartnerforbundet delvis fornøyd.

-Vi har synliggjort den kritiske situasjonen veksthusnæringen har stått i over lang tid. Produksjonskostnadene,  og da særlig energi, har steget enormt og skapt store økonomiske utfordringer for gartnerne. Mange har redusert  eller stoppet produksjonen sin,  og mange er usikre og utsetter oppstart av produksjonen. Vi vet at mange står i en likviditetskrise både blomster og grønnsaksprodusenter, skriver Katrine Røed Meberg, generalsekretær i Norsk Gartnerforbund, i en e-post til Landbruk24.

Vi jobbet frem og fikk til en kompensasjonsordning på strøm rett før jul, men denne var dessverre for svak. Det vi har på bordet nå er en forbedring. Det er positivt at regjeringen kommer  oss i møte. Norsk Gartnerforbund har i tidligere  møte med Landbruks- og matministeren og i brev sagt at ordningen for veksthusnæringen  må forsterkes ved at den likestilles med nivået til husholdningen, skriver Meberg.

Nå må ordningen raskt settes i virksomhet og vi håper at dette vil avhjelpe i den krevende situasjonen gartnerne står i. Gartnerforbundet jobber videre, blant annet for en ordning for veksthus som bruker naturgass da kostnadene også her har økt voldsomt. Disse produsentene trenger også  støtte og forutsigbarhet for at vi skal opprettholde produksjonen i norsk veksthusnæring, avslutter Medberg.