Foto: Torbjørn Tandberg
Foto: Torbjørn Tandberg

Strømstøtten til jordbruket er klar

17. januar 2022

Strømpakken til jordbruket og veksthusnæringen er klar, og utbetalingen kan komme i slutten av februar. Støtten tilsvarer det som blir gitt til husholdningene, men taket settes til 20 000 kWh pr. måned.

Forslaget fra regjeringen innebærer at staten vil ta 55 prosent av regningen når strømprisen overstiger 70 øre per kWh i desember og 80 prosent for tidsrommet januar til mars.

Taket for jordbruket settes til 20.000 kWh i måneden, mens for veksthusnæringen blir det ikke en øvre grense.

-Det har vært en betydelig økning i strømkostnadene. For jordbruket kommer dette i tillegg til økning i rekke andre kostnader, og likviditetssituasjonen er svært krevende for mange bønder. Det har derfor vært viktig for meg å komme med gode løsninger som kan bidra til å bedre situasjonen. Jeg er opptatt av at pengene til bøndene skal utbetales så raskt som mulig og Landbruksdirektoratet tar sikte på å starte med utbetalinger mot slutten av februar, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp)

Kompensasjonen utbetales av Landbruksdirektoratet, og baseres på forbruksdata fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Ordningen skal ikke være søknadsbasert. Utforming ut over dette arbeides det nå med å få på plass.

Forslaget til kompensasjonsordning for strøm for jordbruk og veksthus vil bli lagt fram for Stortinget i en proposisjon, så raskt som mulig.

Statsråden understreker at kompensasjonen for økte strømutgifter kommer i tillegg til de 754 millioner kronene det ble enighet om i tilleggsforhandlingene i slutten av oktober, og som utbetales i februar.

-Jeg har nå svart på den akutte situasjonen jordbruket står midt oppe i. Samtidig arbeides det nå med omfattende grunnlagsmateriale foran de viktige jordbruksforhandlingene i april. Der vil det totale kostnads- og inntektsbildet for næringen være et sentralt tema, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Letter noe av trykket

– Vi har fått gjennomslag for vårt krav om at det er behov for strømkompensasjon til næringa, denne kompensasjonen vil lette noe av trykket for mange bønder. Jeg er veldig fornøyd med at ordningen endelig kom på plass, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, og understreker at det er viktig at regjeringa ser alvoret i situasjonen bonden står midt opp i. Kostnadsutviklingen internasjonalt gir utfordringer som må løses i Norge, sier han.

– Ordningen er målretta, siden den kompenserer forbruket hos bonden som må bruke mye strøm i matproduksjonen, sier Gimming.

Det vil bli altfor sent å vente helt til april med nye forhandlinger, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Leder Kjersti Hoff er glad for at forslag til strømstøtte er på plass, men sier det er nødvendig å jobbe videre med kostnadsøkninger på mange områder, og at det må skje raskt.

– Mange bønder teller på knappene om hva de skal gjøre framover. Jeg er redd for hva som skjer med korn- og matkornproduksjon i årets sesong, sier Hoff til NTB.

Også Gimming varsler en krevende vår, i en situasjon der stort sett alle kostnadsposter stiger.

– Det er gjødsel, plantevernmidler, plast og kraftfôr. Stort sett alt blir presset opp på grunn av høye internasjonale kraftpriser og den internasjonale råvaresituasjonen. Kostnadsutviklingen internasjonalt gir utfordringer som må løses i Norge, sier han.

(©NTB)