Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Strømpakken for landbruket lagt fram for Stortinget

28. januar 2022

Regjeringen la fredag fram en proposisjon for Stortinget om en midlertidig strømstøtteordning for jordbruks- og veksthusnæringen.

Årsaken er at denne næringen er hardt rammet av de ekstraordinære høye strømutgiftene.

Samtidig har Landbruks- og matdepartementet sendt på høring et forslag til midlertidig forskrift om strømstøtte. Forskriften vil bli fastsatt av Olje- og energidepartementet under forutsetning av at Stortinget bevilger de nødvendige midlene.

– Formålet med ordningen er å bidra til at norsk matproduksjon og norsk produksjon i veksthus opprettholdes på tross av de ekstraordinære utgiftene til strøm, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Regjeringen foreslår at staten skal dekke 55 prosent av strømutgiftene over 70 øre per kilowattime for desember 2021 og 80 prosent for januar til mars 2022.

Det er anslått at ordningen vil koste om lag 500 millioner kroner. Landbruksdirektoratet vil forvalte ordningen og har signalisert at utbetalingene kan starte mot slutten av februar.

Regjeringens budsjettpartner SV mener det er på høy tid at ordningen kommer og peker på at jordbruket er i en kritisk tid med store kostnader på flere grunnleggende innsatsfaktorer.

– Derfor mener SV at staten umiddelbart må signalisere at det kommer full kompensasjon for alle kostnader så raskt som mulig, slik at bønder ikke legger ned produksjonen på grunn av usikkerheten, sier SVs forhandlingssjef og nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Her er forslaget til forskrift som er sendt på høring

(©NTB)