Kart over risikosone og observasjonssone.
Kart over risikosone og observasjonssone.

Strenge tiltak i risikosonen på Jæren

12. november 2021

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i et fjørfehold i Klepp kommune i Rogaland. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Mattilsynet har innført soner i områdene rundt besetningen med påvist smitte. Disse sonene kommer i tillegg til portforbudet som allerede er innført. 

Les også: Fugleinfluensa påvist i Rogaland
                  Eksportforbud for egg og fjørfekjøtt

Sonene fører med seg en rekke restriksjoner for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Her får du en oversikt over hvilke regler du må følge. 

Mattilsynet har opprettet en risikosone (3-kilometerssone) og en observasjonssone (10-kilometerssone) i området der smitten er påvist. I sonene er det egne bestemmelser for eiere av fjørfe og andre fugler i fangenskap. 

Kart over soner

Dette gjelder i risikosonen

I risikosonen gjelder følgende for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap:

-Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevelferdsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler

-Meld fra til Mattilsynet dersom dyreholdet ditt ikke er registrert hos Mattilsynet. Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

-Du må sikre at alle forflytninger inn og ut av fjørfeholdet ditt dokumenteres skriftlig (dersom det oppstår behov for smittesporing)

-Du må lage smittesluse og sørge for at det benyttes desinfeksjonsmidler ved inn- og utgang fra dyreholdet ditt

-Pass på at personer som kommer til eller forlater dyreholdet ditt gjennomfører nødvendige smitteverntiltak for å unngå spredning av fugleinfluensa

-Eventuelle døde fjørfe og andre fugler i fangenskap skal håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger

-Kontakt Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på fugleinfluensa. Symptomer på fugleinfluensa kan være:
– Dyr som dør plutselig
– Dyrene legger færre egg enn vanlig
– Dyrene spiser og drikker mindre enn vanlig
– Generell endring av adferd i flokken

I risikosonen er det forbudt å:

-Transportere fjørfe, andre fugler i fangenskap, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. Forbudet gjelder ikke egg kjøpt i butikk e.l.

-Transportere fjørfekjøtt eller produkter som inneholder slikt kjøtt fra slakteri, nedskjæringsvirksomhet eller kjøle-/fryselager i risikosonen, med mindre kjøttet eller produktene er:
a) Produsert fra fjørfe med opprinnelse utenfor risikosonen, og som er lagret og transportert atskilt fra kjøtt fra fjørfe med opprinnelse i sonen, eller
b) Produsert minst 21 dager før sannsynlig tidspunkt for introduksjon av smitte i dyrehold i risikosonen, og lagret og transportert atskilt fra fjørfekjøtt produsert etter dette tidspunktet.
c) Behandlet slik at eventuelle virus er tilintetgjort, og er lagret og transportert atskilt fra kjøtt som kan inneholde virus.
 

-Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe og andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.

-Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

-Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

-Sette ut fuglevilt.

Forbudene i kulepunkt en og to gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

Det er mulig å søke det lokale Mattilsynet om unntak fra forbudene.

Dette gjelder i observasjonssonen

I observasjonssonen gjelder følgende plikter for alle som har fjørfe eller andre fugler i fangenskap:

-Alt fjørfe og andre fugler i fangenskap skal holdes isolert i sine respektive dyrerom. Dersom dette ikke er mulig eller er dyrevelferdsmessig uforsvarlig, skal de holdes annet sted i dyreholdet hvor de ikke kan komme i kontakt med annet fjørfe eller andre fugler i fangenskap fra andre dyrehold eller ville fugler

-Meld fra til Mattilsynet dersom dyreholdet ditt ikke er registrert hos Mattilsynet. Her finner du informasjon om hvordan du skal registrere hobbyfjørfehold hos Mattilsynet

-Du må sikre at alle forflytninger inn og ut av fjørfeholdet ditt dokumenteres skriftlig (dersom det oppstår behov for smittesporing)

-Du må lage smittesluse og sørge for at det benyttes desinfeksjonsmidler ved inn- og utgang fra dyreholdet ditt

-Pass på at personer som kommer til, eller forlater dyreholdet ditt, gjennomfører nødvendige smitteverntiltak for å unngå spredning av fugleinfluensa

-Eventuelle døde fjørfe og andre fugler i fangenskap skal håndteres i tråd med Mattilsynets anbefalinger

-Ta kontakt med Mattilsynet øyeblikkelig ved symptomer på fugleinfluensa. Symptomer på fugleinfluensa kan være:
– Dyr som dør plutselig
– Dyrene legger mindre færre egg enn vanlig
– Dyrene spiser og drikker mindre enn vanlig
– Generell endring av adferd i flokken

I observasjonssonen er det forbudt å:

-Transportere fjørfe, rugeegg, konsumegg eller fjørfekadaver. (Forbudet gjelder ikke egg kjøpt i butikk e.l.)

-Transportere husdyr inn eller ut av dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap. Forbudet gjelder ikke husdyr av klassen pattedyr, som holdes kun i bolighus og ikke har kontakt med fjørfe eller andre fugler i fangenskap og ikke har tilgang til områder hvor disse holdes.

-Flytte eller spre brukt strø eller gjødsel i eller fra dyrehold med fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

-Arrangere markeder, utstillinger, konkurranser eller andre ansamlinger av fjørfe eller andre fugler i fangenskap.

-Sette ut fuglevilt.

Forbudet i kulepunkt en gjelder ikke transitt uten stans gjennom sonen.

Det er mulig å søke det lokale mattilsynet om unntak fra forbudene.

Flere tiltak kan bli iverksatt på kort varsel

Mattilsynet samarbeider med Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet, Landbruksdirektoratet, en samlet næring og en rekke andre aktører.

– I løpet av dagen har vi fått bedre oversikt over situasjonen, men vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme på kort varsel, sier Godal.

Påvist fugleinfluensa på stokkand i området

Fredag ettermiddag bekreftet Veterinærinstituttet påvisning av fugleinfluensa (H5N1) på en stokkand felt ved jakt ved Friestad, Klepp i Rogaland. Prøven ble tatt 31. oktober som ledd i den aktive overvåkingen av fugleinfluensa hos villfugl

Kilde: Mattilsynet