Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist hos verpehøner i Rogaland

11. november 2021

Det er påvist fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen. Besetningen på 7 500 høns ble da båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er fugleinfluensa, og nærmere undersøkelser gjøres nå for å avklare hvilken type fugleinfluensa dette er. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør videre analyser og vurderinger.

Mattilsynet er på gården i kveld og har avlivet resten av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen.

Mattilsynet vil nå innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland. Det vil si at alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder bli forbudt. Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake til endelige tiltak, sannsynligvis i løpet av fredag.

Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjørfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Godt smittevern beskytter mot smitte

– Det viktigste nå er at alle som har fjørfe og andre fugler har gode smitteverntiltak, slik at de unngår smitte. Pass på at fuglene dine ikke har direkte kontakt med ville fugler, eller indirekte kontakt for eksempel via avføring fra disse, sier Godal.

Fugleinfluensa er en meldepliktig sykdom. Fjørfebønder og andre som har fuglehold må derfor straks ta kontakt med Mattilsynet dersom de har mistanke om at det er fugleinfluensa i besetningen sin.

Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Noen få varianter av fugleinfluensa kan smitte til mennesker. Videre prøveanalyser vil avklare endelig hva slags variant det er snakk om i dette tilfellet.

-Kan få store konsekvenser

-Dette har vi frykta ei tid. Foreløpig avventer vi soneforskriften frå Mattilsynet og hvilke restriksjoner som kommer. Det er tett mellom gårdene i området så dette kan få store konsekvenser. Fokuset vårt nå vil være å ivareta dei berørte bøndene, skriver fylkesleder i Rogaland Bondelag, Marit Epletveit,  i en e-post til Landbruk24 seint torsdag kveld.

Utbrudd i flere land

Den alvorlige formen av fugleinfluensa har forekommet i hele verden. I Europa påvises det tilfeller hos både tamme og ville fugler hvert år. Antall påvisninger og antall land som berøres varierer fra år til år. De siste ukene har det blitt påvist fugleinfluensa hos både ville og tamme fugler i blant annet Sverige, Danmark og England.

Høypatogen fugleinfluensa ble påvist hos ville fugler i Norge for første gang høsten 2020. Siden den gang er det blitt påvist høypatogen fugleinfluensa hos flere ville fugler her til lands. Siste påvisning hos villfugl i Norge ble gjort 29. juli i år.

Les mer om fugleinfluensa her:

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet