Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Stortinget har vedtatt jordbruksavtalen

16. juni 2023

Som nest siste sak før Stortinget tok sommerferie ble jordbruksavtalen vedtatt i dag. Spenninga rundt Stortingets behandling av jordbruksavtalen ble utløst i forrige uke, da regjeringspartiene og SV ble enige om å støtte den inngåtte jordbruksavtalen. I dagens avtemning stemte også Venstre og KrF  for avtalen.

I innstillingen fra næringskomiteen er det få forpliktende føringer for framtidig landbrukspolitikk.

Det er verdt å merke seg at et enstemmig Storting støtter to av de tre forslagene som SV og regjeringen ble enige om i forrige uke. Disse to forslagene har altså støtte fra et samlet Storting.

-Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, legge fram en strategi for økt selvforsyning og trygg matproduksjon basert på norske ressurser, og komme tilbake til Stortinget senest i forbindelse med statsbudsjettet.

-Stortinget ber regjeringen, i dialog med faglagene, utrede hvordan bruk av datakart kan sikre høyere presisjon i tildeling av tilskuddsmidler og målrette arealtilskudd mot arealer som ligger brakk, som for eksempel et teigbasert tilskudd. Utredningen skal være klar før de ordinære jordbruksforhandlingene i 2024.

AP, SP, SV, Rødt, MDG og KRF støtter forslaget om overgang til prosenttoll for enkeltprodukt.

Stortinget ber regjeringen sikre norsk matberedskap og norsk matproduksjon gjennom et velfungerende tollvern, og at regjeringen i statsbudsjettet for 2024 går fra krone til prosenttoll for enkeltprodukt for å sikre dette.

OBS: I voteringsoversikten som ligger ute på Stortingets nettsider står det at Venstre stemte i mot avtalen. Landbruk24 har fått bekreftet fra Alfred Bjørlo i Venstre at det dreier seg om en teknisk svikt, og at det vil bli rettet opp i den endelige møteprotokollen

Kilde. Stortinget.no

 

 

.