Halmballer
Foto: Frank May / NTB scanpix

Stor import av grovfôr, tollfritaket forlenges til 31. mars.

15. november 2018

I går la Statistisk Sentralbyrå fram importstatistikk til og med oktober, den viser at det har vært en betydelig grovfôrimport. Etter at det ble tollfri import av grovfôr i juli har det blitt importert 50 000 tonn høy og 9 000 tonn halm. Mest har det kommet fra nabolanda Island, Danmark og Sverige, men også fra  Nederland og Polen har det kommet betydelige mengder. Landbruksdirektoratet melder at tollfritaket forlenges til 31. mars.

Import av høy og halm fra juli til oktober. Alle tall i tonn.

Land               Høy        Halm

Danmark     10 451      7 781

Island           11 446

Sverige           7 914         452

Nederland    7 724          261

Polen             4 231           218

Spania            1 938

Litauen          1 394             31

Italia               1 323

Frankrike        881

Estland            754

Latvia               505

Storbritannia  437

Finland            382            62

Tyskland          410

Irland               152

Belgia                62

Australia           29

USA                    13

Ungarn                6

Sum:            50 052      8 805

Kilde: ssb.no