Foto: Elisabeth Fagerland
Foto: Elisabeth Fagerland

Stina Mehus ny styreleder i Økologisk Norge

20. mars 2022

Landsmøtet i Økologisk Norge har valgt Stina Mehus som ny styreleder. Klima og natur er valgt som viktigste satsingsområde for de kommende to årene.

– Økologiske landbruksmetoder har det største potensialet til både å ivareta en biologisk mangfoldig natur og samtidig gi stabile avlinger i møte med ustabile tider, hvor krig og klimakrise truer matsikkerheten, uttaler Stina Mehus. 

Økobonde 

Som økobonde med bred organisasjonserfaring, har Stina Mehus et solid fundament som ny styreleder. 

– Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til å jobbe for å få flere norske bønder til å legge om til økologisk, sier Stina Mehus.  

– EU har nylig satt mål om at en fjerdedel av all maten i EU skal dyrkes økologisk innen 2030. Nå må Norge følge etter. 

Utfordrer matministeren 

Landbruksminister Sandra Borch pekte i sin hilsningstale til landsmøtet på den viktige funksjonen økologisk landbruk har som spydspiss for å trekke hele landbruket i en miljømessig bærekraftig retning.  

– Norske forbrukere etterspør økologisk mat i økende grad, så nå må landbruket følge opp, mener Mehus. – Jeg vil utfordre landbruksministeren til å lytte til de 15 organisasjonene som nå krever et økomål, etter modell fra EU. Samtidig må regjeringen sørge for nødvendige tiltak for å øke omsetningen, slik de har lovet.  

Organisasjon i vekst 

Økologisk Norge er Norges største medlemsorganisasjon for både de som dyrker maten, de som selger den og de som bare spiser økologisk.  

Organisasjonen er i vekst og har nå over 4200 medlemmer. Vi ønsker nye medlemmer, både bønder og forbrukere velkommen som medlemmer, sier den nyvalgte styrelederen, Stina Mehus. Sammen dyrker vi mulighetene!