Foto: Privat
Foto: Privat

Startet utslakting i dag.

22. april 2022

I dag sendte Håkon Marius Kvæken to lass med slaktedyr til Nortura, det er første trinn i en reduksjon i storfebesetningen på gården. Neste levering er planlagt om 14 dager, og hvis vi ikke får et godt jordbruksoppgjør må vi fortsette å slakte ned, sier Kvæken.

-Det er første gang at jeg leverer to lass på en dag. Jeg tør ikke vente lenger med å starte utslakting. Jeg er usikker på hva som skjer med prisene hvis alle de som nå har varslet at de vil slakte ned i løpet av mai og juni gjør alvor av planene, sier Kvæken til Landbruk24.

Hva må til i jordbruksoppgjøret for at dere revurderer planene om å redusere storfebesetningen?

-Vi må først og fremst få kompensasjon for den enorme kostnadsveksten det siste året, og den kompensasjon må komme raskt. (kostnadsveksten er beregnet til over 1 million hos Kvæken) Og for oss som selger livdyr er det viktig at de mindre og mellomstore ammekuprodusentene får et reelt løft, det er de som kjøper flest livdyr. Vi merker nå at interessen for å kjøpe livdyr er mye mindre, mens det derimot er mange som ønsker å leie avlsokser for en kort periode. Dette viser at ammekubøndene har dårlig likviditet og er svært usikre på framtida.

Som en sentral person i storfemiljøet har Kvæken kontakt med veldig mange bønder, og han er nå svært bekymret for den psykiske helsa til bonden i den situasjon som har oppstått. Han frykter at dette kan gå utover dyrevelferden.

Spill på lag med forbrukerne

I sin kontakt med andre bønder fanger Kvæken opp at mange bønder ønsker å aksjonere med å blokkere mattilførslene til norske forbrukere. Det vil han advare mot, vi må spille på lag med forbrukerne for å overbevise politikerne om at matproduksjon er viktig. Samtidig som vi må fortelle at det ikke er sikkert at vi har nok mat neste år, hvis det ikke skjer en dramatisk endring i økonomien for bøndene, avslutter Kvæken