Foto: Privat
Foto: Privat

Ekstraordinære kostnader på over 1 million kroner

4. april 2022

Før helgen ble det kjent at mange storfebønder har meldt inn store mengder dyr til slakt. En av dem som gjorde det var Håkon Marius Kvæken fra Løten. I samarbeid med Kvæken har Landbruk24 satt opp en grov oversikt over kostnadsveksten det siste året. Den viser at kostnadene har økt med nesten 1,2 millioner kroner, mens økning i kjøttprisen utover det som var forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør og kompensasjon fra høstens tilleggsforhandlinger bare utgjør 380 000 kroner.

Kvæken driver stort med ammekyr og har ca. 200 kalvinger i året, til sammen 550 dyr. Han driver  1 200 dekar egen og leid jord. Her har vi sett på de største kostnadspostene, og tatt utgangspunkt i prisene som var forutsatt i fjorårets jordbruksoppgjør. 
Oppdatert: I et normalår kjøper Kvæken inn 700 rundballer, den ekstraordinære kostnadsøkningen gjør at produksjonskostnaden på de har økt med ca. 270 kr. pr. ball.

Ekstraordinær kostnadsøkning

I fjorårets jordbruksoppgjør som ble fastsatt av Stortinget var det forutsatt en økning i prisen på storfekjøtt på 2,6 %, dette er økningen utover det. Kompensasjonen som ble avtalt i tilleggsforhandlingene i fjor høst ble utbetalt som ekstra arealtilskudd og husdyrtilskudd. Men i og med at Kvæken har så mange dyr var han allerede i taket for husdyrtilskudd.

Da sitter vi altså igjen med 807 000 kroner som ikke er kompensert. Det utgjør 11,50 kroner pr kg. kjøtt. 

Understreker at dette er grove anslag, men det illustrerer dramatikken i den kostnadsveksten jordbruket nå opplever.