Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.
Illustrasjonsfoto: Frida Meyer.

Masseinnmelding av storfe.

1. april 2022

Storfebønder over hele landet varsler at de nå melder inn store mengder dyr til slakt i slutten av juni. Til Norsk Landbruk sier Kristian Hovde at han melder inn over 600 storfe til slakt. Håkon Marius Kvæken bekrefter til Landbruk24 at han i samråd med sønnen har meldt inn 200 dyr, med slakting i juni.

-Vi har selvsagt fått med oss diskusjonen rundt en mulig storfe-aksjon og noterer en økning i innmeldingene på storfe de siste dagene. De økte volumene inngår i vår ordinære slakteplanlegging, og skaper så langt ingen kapasitetsmessige utfordringer for Nortura. Vi forholder oss til innmeldinger på en profesjonell måte, og vil arbeide for en avvikling av slakteprosessen som er best mulig for bonden, kundene og Nortura, skriver Kjell S. Rakkenes i en e-post til Landbruk24.

Norsk Landbruk melder i kveld at 20 bønder på Tynset har meldt inn sine besetninger til slakt, og at også Furuseth bekrefter at de har fått innmeldinger på hele storfebestninger i løpet av dagen.

Håkon Marius Kvæken sier at med de signalene som nå kommer ser han ingen mulighet til å få tak i nok fôr til dyra. Ryktene om økt kornpris fører til høyere pris på leiejord, og han står i fare for å miste leiejord. I og med at han har så mye dyr at han kommer i taket for husdyrtilskudd får han heller ikke effekt av den kompensasjonen som ble utbetalt på husdyrtilskuddet. I tillegg kommer det at vi i lang tid har fått skylda for klimagassutslipp, og at det oppstår konflikter på utmarksbeite.

Vurderer ombygging til konsumegg
Samtidig varsler Kvæken at han i samråd med sønnen som skal overta vurderer å bygge om et av fjøsene til konsumeggproduksjon. Det ser ut som det er det staten ønsker, sier Kvæken oppgitt. Han ser paradokset med å starte opp i en produksjon der markedet allerede er dekket, mens han trapper ned den produksjonen som har størst underskudd. Men sånn som økonomien er nå er det vår eneste mulighet sier Kvæken. 

-Vi som er i tilskuddstaket har den fordelen at vi vet at vi skal fases ut, det er verre med de små og mellomstore som fortsatt tror de skal få et løft, hvis ikke det kommer vil vi få et ras av produsenter som slutter, sier Kvæken.
 
Hva skal til for at du trekker tilbake innmeldingen?
-Da må jeg få kompensert den enorme kostnadsveksten i år, det er det dette handler om nå. Også håper jeg at de små og mellomstore i tillegg kan få et inntektsløft, avslutter Kvæken.

Det må understrekes at dette ikke er en aprilspøk!