Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Stadig mer svinekjøtt på reguleringslager

4. august 2023

I løpet av sommeren har det blitt stadig mer svinekjøtt på reguleringslager. I følge de siste tallene fra Nortura Totalmarked lå det 3 25o tonn på lager ved utgangen av uke 30. Hvis man tar med tallene for uke 31 og 32 så nærmer det seg raskt de 4 000 tonn som Landbruks- og matdepartementet ga Nortura lov til å fryse inn.

Etter anbefaling fra Omsetningsrådet ga Landbruks- og matdepartementet Nortura lov til å legge inntil 4 000 tonn på reguleringslager, som er 1 000 tonn mer enn grensen for hva som normalt er lov å lagre. Samtidig ga de klar beskjed om at det ikke kan forventes flere unntak og at de mener at Nortura må benytte pris som virkemiddel for å balansere markedet.

Her er utdrag fra brevet fra departementet:

Landbruks- og matdepartementet registrerer at engrossalget for gris per uke 25 i 2023 er redusert med 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Vi legger til grunn at dette er en ekstraordinær situasjon som kan forsvare at det gis dispensasjon for taket på 3000 tonn. Vi vil påpeke at dette er en unntaksløsning som kun skal benyttes i helt spesielle tilfeller. Vi legger til grunn at markedsregulator Nortura må bestrebe seg på at slike situasjoner unngås for fremtiden. Vi mener markedsregulator i større grad må benytte pris som virkemiddel for å balansere markedet på et nivå som begrenser sannsynligheten for at det igjen blir så store overskudd som vi har sett våren og forsommeren 2023. Vi noterer oss at Nortura har økt engrosprisen på gris mye siden volummodellen ble innført sommeren 2021 og at planlagt gjennomsnittlig engrospris også ble økt for andre halvår 2023 ved prissettingen i mai.

Konklusjon: Nortura gis anledning til å legge inn inntil 4 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager i 2023 på grunn av ekstraordinært fall i markedet for gris så langt i 2023. Det kan ikke forventes at det vil være mulig å gi tilsvarende unntak senere.

Kilder. Nortura og LMD.