Anne- Kari Bratten
Foto: Ida von Hanno Bast

Spekter mener streiken i Felleskjøpet Agri er ulovlig.

19. september 2019

Spekter hevder streiken i Felleskjøpet Agri er ulovlig, og har stevnet Negitia for arbeidsretten. Samtidig har Felleskjøpet Agri kommet med et nytt tilbud til Negotia.

Administrerende direktør Anne- Kari Bratten sier følgende på nettsidene til Spekter.

Det er en trussel mot den norske modellen når en fagforening streiker for å få spørsmål som hører hjemme i et hovedoppgjør inn i et mellomoppgjør. Derfor har Spekter stevnet YS/Negotia for Arbeidsretten for å få kjent streiken i Felleskjøpet Agri tariffstridig og ulovlig.

For en arbeidsgiverforening er det en tung beslutning å stevne en fagforening for Arbeidsretten. Denne gangen har imidlertid beslutningen vært enkel. Streiken hos Spektermedlemmet Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har iverksatt, er slik vi ser det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen.

 

I Felleskjøpet Agri er kravene og streiken i regi av YS/Negotia et klart forsøk på å omgå avtalte spilleregler, og å skaffe seg et forsprang på de andre arbeidstakerorganisasjonene som forholder seg lojalt til at i mellomoppgjør er det kun lønn vi forhandler.

Spekter har på bakgrunn av dette i dag valgt å stevne YS og Negotia for Arbeidsretten for å få erklært streiken i Felleskjøpet tariffstridig og ulovlig. Denne streiken er ikke bare en trussel mot den norske modellen. Den er i tillegg i ferd med å gi store konsekvenser for dyrevelferden og for Felleskjøpet Agris kunder.

Negotia reagerer med vantro

Vi reagerer med vantro over Spekters iherdige forsøk på å stoppe en helt lovlig konflikt. Vi kan ikke se at vi har gjort noe annet i dette mellomoppgjøret enn mange andre har gjort tidligere. Vi så for eksempel at Spekter / VY akkurat ble enige om et felles regelverk med Jernbaneforbundet, sier forbundsleder Monica Paulsen i Negotia til Landbruk24

Vi har ikke krevd noe annet enn kroner og øre i dette mellomoppgjøret. Riktignok representerer deler av kravet vårt en kompensasjon for at rettighetene våre ikke sikres ved overgang til NHO. Eller sagt på en annen måte: det at vi kan miste goder er en usikkerhet vi har satt en prislapp på. Totalt blir rammen vår derfor på 11,5%.

Våre medlemmer ønsker å beholde rettighetene de har brukt mange år på å opparbeide seg, og det behøver ikke å koste bedriften en krone. Medlemmene våre nekter å få redusert lønnen sin bare fordi arbeidsgiver bytter organisasjon. Jeg mener det er mye farligere for den norske modellen at arbeidsgiver går fra en arbeidsgiverorganisasjon til en annen bare for å nulle ut opparbeide rettigheter og dermed spare penger. 

Negotia har avslått Felleskjøpets tilbud.

Felleskjøpet Agri har lagt ut følgende på sin nettside i kveld.

Streiken er nå inne i sitt tredje døgn, og risiko for alvorlige dyretragedier øker for hver time. Dette er vi svært bekymret for. Samtidig er Felleskjøpet Agri blitt kjent med at YS nå har tilkjennegitt via media at de kan akseptere en lønnsramme på 3,2%.

På bakgrunn av dette, sendte Felleskjøpet Agri i dag et brev til Negotia med forslag til løsninger som vi håpet kunne bidra til å avslutte streiken.

Nedenfor gjengis forslaget i brevet til Negotia:

Ved overgangen til NHO pr 1.4.20 vil de ansatte ved Felleskjøpet få videreført:
  • Full lønn under sykdom som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO
  •  Full lønn under omsorgspermisjon (svangerskapspermisjon) som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO
  • Gruppelivsforsikring som i dag, uavhengig av hva som fremgår av tariffavtalen i NHO
I tillegg tilbyr Felleskjøpet følgende:
  • Felleskjøpet Agri garanterer at dagens ansatte ikke skal gå ned i grunnlønn ved overgangen til NHO.
  • Det gjennomføres et lønnsoppgjør på 3,2%, som er det samme som de andre fagforeningene i bedriften har akseptert.
  • Arbeidsgiver vil ta betydelig hensyn til de prioriteringene Negotia vil gjøre innenfor rammen.
  • Selv om det nå gjennomføres streik, og det normalt da ikke skal utbetales nye lønnstillegg før fra streikens avslutning, vil Felleskjøpet Agri akseptere at lønnstilleggene blir gitt fra 1. april 2019
  • Felleskjøpet vil innen 15. oktober 2019 bringe klarhet i hvilke tariffavtaler i NHO-systemet som vil lagt til grunn for Negotias medlemmer.
  • Innen 1. november 2019 vil Negotia og de andre fagforeningene bli invitert til en partssammensatt gruppe ved bedriften som i fellesskap skal kartlegge hvordan de ulike elementene i dagens tariffavtale og tariffavtalene som skal gjelde fra 1. april 2020 slår ut for de ansatte i de ulike gruppene. Det vil bli skrevet en rapport fra det partssammensatte arbeidet.
  • Denne rapporten vil danne grunnlag for forhandlinger mellom partene i Felleskjøpet om hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde i tillegg til eller som supplement til de tariffavtalene som blir gjort gjeldende i NHO-systemet.

-Vi håpet at Negotia av hensyn til uskyldig tredjepart, kunne akseptere våre forslag, slik at streiken kan avsluttes. Tilbakemeldingen fra Negotia er dessverre at våre forslag ikke er i nærheten av å innfri Negotias krav uten å gå i dialog. I tillegg fremsettes nye tariffmessige krav, sier Kari Wang Olsen, direktør HR i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet Agri er kjent med at Arbeidsgiverforeningen Spekter har stevnet YS for Arbeidsretten fordi Spekter mener at den arbeidskampen som nå drives av Negotia er tariffstridig.

-Vi er svært skuffet over den kontante avvisningen til Negotia. Saken er vanskelig fordi Negotia kom med et krav på rundt 12% i forhandlingene, mens kommunikasjonen etter streikens oppstart har handlet om krav som hører hjemme i et hovedoppgjør. Nå kommer de med ytterligere nye krav. Dette gjør oss bekymret for om vi klarer å finne en løsning for å unngå alvorlige dyretragedier, avslutter Kari Wang Olsen, Direktør HR i Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet gjør sitt ytterste for å tilpasse driften etter de ressursene som er tilgjengelige for å minimere negative konsekvenser for alle berørte. Felleskjøpet beklager at streiken YS har valgt å gå ut i rammer våre kunder.

.

 

Kilde: Spekter.no