Geir Pollestad
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

SP er ikke imponert over Dales krisetiltak

24. juli 2018

Senterpartiets Geir Pollestad krever penger på bordet nå for å hjelpe kriserammede bønder. Han mener regjeringen ikke kan skylde på ferieavvikling. –Dales tipunktsliste kommer med mye omtanke og gode hensikter, men ingen penger til bønder som er rammet av tørken, sier lederen for næringskomiteen på Stortinget Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Etter et møte med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag mandag ble det klart at landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) vil iverksette en rekke nye tiltak for å hjelpe bønder som er rammet av tørken.

– Står ikke uten fullmakter

– At man kan få ut en større del av avlingsskadeerstatningen på forskudd er nødvendig og bra. Andre tiltak er mer symbolske, slik som økt beredskapslagring av såkorn. Det er noe regjeringen like gjerne kunne lagt inn i statsbudsjettet til høsten, og løser ikke noe på kort sikt, sier Pollestad.

Landbruksministeren kunne under et møte med bondeorganisasjonene mandag ikke love økonomisk støtte, men signaliserte at det skal gjøres et faglig arbeid de kommende ukene som vil danne grunnlag for senere politiske drøftinger.

– Jeg forstår at de vil vite hvor mye ting koster før de iverksetter tiltak, men hvis man skal vente vil det i mange tilfeller være for sent. Vi forventer at regjeringen snarest kommer med penger for å hjelpe bønder som nå sliter. Ferieavvikling er ikke en unnskyldning for regjeringen til å ikke handle nå, sier Pollestad.

Jon Georg Dale dro selv på ferie tirsdag, men understreker at han er tilgjengelig og at han regner med å måtte jobbe i ferien for å håndtere tørkekrisen.

– Den eneste som bærer preg av å ha ferie er Geir Pollestad. Vi er enige med jordbruket om en felles prosess videre og nye tiltak som kommer på toppen av tiltakene vi kom med 6. juli. Det er forunderlig at lederen i næringskomiteen i en situasjon hvor jordbruket og Landbruksdepartementet samarbeider godt, er mest opptatt av å lage politisk spill, sier Dale.

KrF støtter statsråden

KrFs landbrukspolitiske talsperson Steinar Reiten er enig med Dale i at heving av forskuddsutbetaling for avlingsskader er et viktig tiltak.

– At det også åpnes for å importere fôr gjennom flere enn de to havnene som kan kontrollere fôr i dag, vil redusere transportkostnadene for mange bønder, sier Reiten.

Han mener at det også er riktig av statsråden å få oversikt over omfanget av avlingsskadene før man eventuelt innfører nye økonomiske tiltak.

– Det er jordbruksavtalen som er instrumentet for overføringer til landbruket, og det er faglagene og statsråden som må ta de første rundene om en eventuell omdisponering eller reforhandling før den i sin tur kommer til Stortinget. Det ville være en gal måte å gjøre det på hvis Stortinget skulle sende signaler før partene har snakket sammen om det, sier Reiten.

Ap vil ha økonomisk avklaring

Arbeiderpartiet mener det er viktig at regjeringen nå kommer med en rask avklaring på hvilket økonomisk handlingsrom man har til å hjelpe bøndene.

– Arbeiderpartiet forutsetter at man gjennom en slik avklaring bistår med tilstrekkelige fleksible ordninger og midler i forhold til avlingsskadeerstatningsordningen, sier partiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen i en pressemelding.

(©NTB)