Merete Furuberg leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Småbrukarlaget krever 50 000 til små og mellomstore bruk

24. mars 2018

Småbrukarlaget vil gi et ekstra tilskudd på 50 000 kroner til små bruk sier Merete Furuberg til Nationen. Det antydes at grensa for små bruk går ved 25 melkekyr eller tilsvarende i andre produksjoner. I et innlegg lagt ut på NBS sin heimeside skriver Per Anton Nesjan og Svein Arild Aae at dette kan finansieres ved å redusere distriktstilskudd et på melk med 2 øre og sette tak på tilskudd pr . bruk.

Tidligere i uka samlet fylkeslederne i Småbrukarlaget seg om en uttalelse du kan lese om her

Nå kommer altså Furuberg med en konkretisering av kravet. Om det nye tilskuddet sier hun til Nationen “Det nye beredskapstilskotet må ifølgje Furuberg kome på toppen av tilskotsordningane som er i dag. Bønder som har meir enn 25 mjølkekyr eller har over 100 sauer skal ikkje få tilskotet, ifølgje Furuberg.”