Tørr jord
Foto: Lise Åserud / SCANPIX (FRB)

Småbrukarlaget foreslår tiltak mot avlingssvikt

20. juni 2018

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sender brev til Landbruks og matminister Jon Georg Dale om å bidra til å redusere fôrmangelen som følge av tørken. Som Landbruk24 skrev om i denne saken kan regelverket være til hinder for at bønder som er rammet av tørkeskader kan dyrke grovfôr.

 

I brev til Landbruks- og matminister  Jon Georg Dale foreslår Norsk Bonde-og Småbrukarlag,
at de bønder som har sådd korn og som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon slik at de kan så raigras.  Dispensasjonen må sikre  disse bøndene det de skulle hatt i  produksjonstilskudd som kornprodusenter.  Landbrukskontoret må ”godkjenne” avlingssvikten, slik at det ikke blir noen diskusjon om dette i ettertid.

Dette tiltaket gir bonden forutsigbarhet ,og ved at det kan sås raigras,  vil det utgjøre et viktig bidrag mot grovformangel, sier leder Merete Furuberg.

Inntektene bonden får ved salg av raigras, må IKKE  gå til fratrekk fra avlingsskade erstatningen, men være en bonus til bonden, som han/hun kan bruke til å dekke opp sin egenandel på 30%. Bonden bærer også hele risiko ved å så raigras, og dette representerer ikke noen kostnad for staten. Denne forutsetningen er svært viktig for vårt forslag, understreker Furuberg.

Store deler av Østlandet opplever den verste tørken på flere tiår. Hvor store skadene vil bli er det  for tidlig å si, men for mange kornprodusenter er det fare for at hele eller store deler av avlingen kan gå  tapt. Været de neste ukene vil være avgjørende.   Når det gjelder grasavlingene er det for tidlig å trekke noen konklusjon, men det er grunn til å frykte formangel. Førsteslåtten over Østlandet utgjør om lag 50% av normalen.  Det er  behov for strakstiltak, slik at en kan ligge i forkant, dersom tørken vedvarer, sier Furuberg.

Hver enkelt bonde kan søke om dispensasjon, men siden situasjonen nå har rammet svært mange bønder mener vi en generell dispensasjon er å foretrekke, både for bøndene men også for forvaltningen.

Vi er kjent med at det er gitt slik dispensasjon tidligere og håper derfor på handlekraft fra Landbruks- og matdepartementet avslutter Furuberg.

Kilde: Pressemelding fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag.