Tørkeskadd kornåker
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Småbrukarlaget ber regjeringen lempe på regelverket

4. juli 2018

Norge er inne i sin verste i sommertørke på 71 år. Småbrukarlaget ber regjeringen lempe på regelverket for bønder rammet av avlingssvikt
– Vi mener at regjeringen må innse alvoret. Kornproduksjon og fôrproduksjon er dramatisk rammet, og mange bønder har bare høstet om lag en tredel av normal førsteslått, sier Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til NTB.

Han understreker at de dårlige utsiktene for regn gjør situasjonen enda verre.

– Det er krise. Mange kunne levd med en dårlig slått dersom det kom regn og en god andreslått, men mulighetene for gjenvekst på groarealet blir mindre og mindre for hver dag som går, sier Godli.

Vil lempe på regelverk

Generalsekretæren mener regjeringen bør handle umiddelbart og lempe på avlingsskaderegelverket for å redusere krisens omfang.

– Vi mener at myndighetene bør dispensere fra noe av regelverket ved avlingsskade, slik at en sterkt redusert plantemasse i kornproduksjonen kan gis bort til husdyrprodusenter uten at det får konsekvenser for kornprodusenten, sier Godli.

– Videre mener vi at det bør være mulig for kornprodusentene å stille de arealene der kornet er høstet som grovfôr til disposisjon for husdyrprodusentene uten at det skal føre til avkorting for kornprodusentene, fortsetter han.

– Ekstraordinær situasjon

Småbrukarlaget håper en dispensasjon fra regelverket vil føre til at kornbønder omdisponerer arealene sine, for å så grønnfôr som kan gi grovfôravling om det kommer regn.

Mer fôr er avgjørende foran vinteren. Særlig etter et fjorår med dårlig avling.

– Situasjonen er helt ekstraordinær. Flere produsenter er allerede i gang med å bruke vinterfôret, og naboland som Danmark og Sverige, land vi ellers kunne ha kjøpt fôr fra, er i samme situasjon, sier Godli.

Vurderer å sette ned tollen

Godli er i samtaler med Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Jon Georg Dale (Frp) sier at regjeringen følger nøye med på utviklingen, og at de vurderer tiltak.

– Regjeringen kartlegger nå muligheten for å importere fôr og hvor raskt man i så fall bør sette ned tollsatsene, sier Dale.

Hans foreslåtte tiltak møtes ikke med begeistring av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Det er greit at regjeringen gjør de vurderinger rundt dette spørsmålet, men sett i forhold til den fôrkrisen som allerede er et faktum, vil en slik import ha svært begrenset effekt, mener generalsekretær Godli.

Sp-politiker ber om tiltak

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) er på sin side positiv til å øke fôrimporten, dersom det kan gjøres uten å sette norsk plante- og dyrehelse i fare.

Samtidig understreker han at mange bønder kan få økonomiske tap.

– Jeg vil derfor understreke betydningen av gode erstatningsordninger for avlingsskade. I tillegg må det alt nå planlegges for å sikre en rask håndtering av søknader om avlingsskade, slik at enkeltbønder ikke opplever unødvendig økonomisk belastning på grunn av lang saksbehandlingstid, sier Pollestad, som også vil styrke beredskapen for matkorn.

– Jeg vil derfor understreke betydningen av at regjeringen så raskt som mulig følger opp Stortingets vedtak om å etablere beredskapslagring av matkorn i Norge, sier Pollestad.

(©NTB)