Merete Furuberg
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dale åpner for å reforhandle jordbruksoppgjøret

16. juli 2018

Landbruksminister Jon Georg Dale sier det kan være aktuelt å reforhandle jordbruksoppgjøret, men kun dersom det kommer et felles initiativ fra hele jordbruket.

Foreløpig er det kun Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har kommet med et slikt initiativ, sier landbruksministeren til NTB.

– Jeg er skeptisk til å gjøre det, men jeg skal ikke stenge døra helt hvis et samlet jordbruk tar til orde for en reforhandling, sier Dale.

Han understreker at rammen i jordbruksoppgjøret i så fall ligger fast.

– En reforhandling vil medføre at vi må omprioritere på en måte som kan gi noe større uforutsigbarhet for landbruket. Vi må hente penger fra et område for å gi til et annet, sier landbruksministeren.

– Lite gjennomtenkt

Den verste tørkesommeren siden 1947 har rammet bønder over hele Sør-Norge. Tørken har blant annet ført til fôrmangel, særlig for storfebøndene.

Bonde- og Småbrukarlagets leder Merete Furuberg sa mandag til Dagsavisen at det kunne bli aktuelt å reforhandle deler av jordbruksoppgjøret som følge av krisen, uten å gå nærmere inn på hvilken del av det hun mener må diskuteres. Samtidig foreslo hun full stans i importen av kjøtt en periode.

Dale fnyser av forslaget, og sier det er fullstendig uaktuelt med full importstans.

– Det er et håpløst forslag. Det er handelen med omverdenen som nå gjør at tørkens konsekvenser for norske bønder ikke blir større enn de er. Det å skulle svare på en slik situasjon med å stenge handelspartnerne våre ute virker lite gjennomtenkt. Det kan ramme norske bønder knallhardt, sier landbruksministeren.

Åpen dør

Landbruksdepartementet har allerede innført nulltoll på import av høy og halm for å bøte på fôrkrisen. I tillegg har de bedt Landbruksdirektoratet gi beskjed til fylkesmenn og kommuner rundt om i landet om at erstatningssøknader etter klimabetinget avlingsskade skal prioriteres.

– Det viktigste er at bønder som nå må høste kornavlinga, ikke taper økonomisk på det. Så er vi hele tiden åpne for å vurdere andre tiltak hvis ting skulle endre seg ytterligere til det verre, sier Dale.

– Men det foreligger foreløpig ingen konkrete forslag fra et samlet jordbruk nå som vil endre på den faktiske situasjonen vi er i. Det er bare regn som kan få i gang veksten, så må vi bare prøve å få størst mulig avling og høste der vi kan, sier landbruksministeren.

(©NTB)