Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Ekstrautbetaling for husdyr kommer i morgen

5. september 2022

I jordbruksavtalen ble det enighet om en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september som kompensasjon for økte kostnader i jordbruket. Første del av ekstrautbetalingen ble gjort tirsdag 6. september, siste del som gjelder husdyr registrert på søknaden i mars 2022 kommer fredag 9. september.

I jordbruksoppgjøret ble det bestemt at ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd skal baseres på søknadsrundene for produksjonstilskudd i oktober 2021 og mars 2022, og at utbetalingen skal skje i september. De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Tilskuddet som utbetales i den andre kjøringen gjelder husdyrtilskudd som utmåles på grunnlag av søkers registrerte tall i del 1 av søknad om produksjonstilskudd med søknadsfrist 15. mars 2022. Oversikt over hvilke opplysninger som ligger til grunn, finner du her: Tilskudd på grunnlag av opplysninger registrert i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for 2022.

Siden denne ekstrautbetalingen baserer seg på foretakets registrerte opplysninger i del 1 av søknad om produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022, kan utbetalingen bli korrigert når kommunen fatter endelig vedtak. Det skjer dersom det i forbindelse med vedtak om utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd for søknadsåret 2022 godkjennes noe annet enn hva foretaket har registrert. I slike tilfeller vil foretakets tilskudd etter ordningen for ekstrautbetaling korrigeres i samsvar med hva kommunen har endelig godkjent.

Den første utbetalingskjøringen skjedde tirsdag 6. september, og tilskuddet som utbetales i denne kjøringen gjelder det tilskuddet som utmåles på grunnlag av godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021. Det er arealtilskudd og distrikstilskudd for veksthusgrønnsaker og salat på friland som utbetales på grunnlag av tall fra 2021, samt husdyrtilskudd for noen dyreslag. Oversikt over hvilke opplysninger som ligger til grunn, finner du her: Tilskudd på grunnlag av godkjente tall fra vedtak om produksjons- og avløsertilskudd for 2021.

723 millioner kroner til 23 950 foretak

Kommunene har nå fattet vedtak om ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i de aller fleste saker. Fredag 9. september utbetaler Landbruksdirektoratet andre del av ekstrautbetalingen, som utgjør om lag 723 millioner kroner i ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Det er rundt 23 950 foretak som er mottakere ved den andre utbetalingskjøringen av ekstrautbetaling av produksjonstilskudd. Tilskuddet vil normalt være på foretakets konto innen to virkedager.

Samlet har det ved begge de to ekstrautbetalingene i september blitt utbetalt om lag 1 450 millioner kroner til omtrent 38 500 foretak.

Søknader som ikke er ferdig behandlet, vil få tilskudd på et senere tidspunkt. For saker som blir behandlet ferdig i løpet av de neste to ukene vil utbetaling skje i uke 39.

 

Her er en oversikt over satser for utbetalingen.

Arealtilskudd

Vekstgruppe Kr/dekar
Grovfôr 87
Korn 30
Potet 75
Grønnsaker 75
Frukt 75
Bær 75

Utbetalingene gjøres på grunnlag av areal registrert i søknad om produksjonstilskudd 1. oktober 2021.
De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Husdyrtilskudd

Tilskudd til melkekyr, ammekyr, andre storfe, melkegeit, melkesau, sau, ammegeit, avlsgris, verpehøner for konsumeggproduksjon og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess, hjort utbetales på grunnlag av søknad pr. 1 mars 2022.

Tilskudd til slaktegris, rugeegg, slaktet gås, slaktet kalkun, slaktet and, kylling solgt som livdyr, kalkun solgt som livdyr, slaktekylling og bifolk utbetales på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021.
De som starter opp i 2022 får tilskudd med grunnlag i foretakets godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd som gjelder søknad for søknadsåret 2022, og tilskuddet utbetales i februar 2023.

For ekstrautbetaling av tilskudd for husdyr er det ikke noe maksimalbeløp per foretak.

Distriktstilskudd for veksthusgrønnsaker


Tilskuddet utbetales på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd i 2021.
De som starter opp i år får tilskudd med grunnlag i foretakets godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd som gjelder søknad for søknadsåret 2022, og tilskuddet utbetales i februar 2023.

Les mer om utbetalinger her

Les forskriften for utbetalingen her

Målpriser fra 1. juli 2022

En del av kompensasjonen er også målprisøkningen fra 1. juli.

Produkt Målpriser
fra 1.7.22
kr liter/kg
Økning
Kr 
Melk 5,91  0,36 
Potet 6,38 0,90
Mathvete 4,80 1,00
Matrug 4,32 1,00
Bygg 4,06 0,90
Havre 3,93 1,00
Frukt og
Grønnsaker
  15 %
     
     

Kilde: Landbruksdirektoratet