Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Ekstrautbetaling av produksjonstilskudd 7. og 14. september.

16. august 2022

I jordbruksavtalen ble det enighet om en ekstrautbetaling av produksjonstilskudd i september som kompensasjon for økte kostnader i jordbruket. Landbruksdirektoratet melder nå at de planlegger utbetaling av tilskuddet 7. september og 14 . september.

Det kommer fram i et rundskriv som er sendt til kommuner og statsforvaltere. Areal- og distriktstilskudd planlegges utbetalt 7. september, mens husdyrtilskuddet skal komme ei uke seinere 14. september.

Her er en oversikt over satser for utbetalingen.

Arealtilskudd

Vekstgruppe Kr/dekar
Grovfôr 87
Korn 30
Potet 75
Grønnsaker 75
Frukt 75
Bær 75

Utbetalingene gjøres på grunnlag av areal registrert i søknad om produksjonstilskudd 1. oktober 2021.
De som starter opp i 2022 får utbetaling i februar 2023.

Husdyrtilskudd

Tilskudd til melkekyr, ammekyr, andre storfe, melkegeit, melkesau, sau, ammegeit, avlsgris, verpehøner for konsumeggproduksjon og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess, hjort utbetales på grunnlag av søknad pr. 1 mars 2022.

Tilskudd til slaktegris, rugeegg, slaktet gås, slaktet kalkun, slaktet and, kylling solgt som livdyr, kalkun solgt som livdyr, slaktekylling og bifolk utbetales på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd for 2021.
De som starter opp i 2022 får tilskudd med grunnlag i foretakets godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd som gjelder søknad for søknadsåret 2022, og tilskuddet utbetales i februar 2022.

For ekstrautbetaling av tilskudd for husdyr er det ikke noe maksimalbeløp per foretak.

Distriktstilskudd for veksthusgrønnsaker


Tilskuddet utbetales på grunnlag av godkjent produksjons- og avløsertilskudd i 2021.
De som starter opp i år får tilskudd med grunnlag i foretakets godkjente opplysninger i forbindelse med vedtak om produksjons- og avløsertilskudd som gjelder søknad for søknadsåret 2022, og tilskuddet utbetales i februar 2023.

Les mer om utbetalinger her

Les forskriften for utbetalingen her

Målpriser fra 1. juli 2022

En del av kompensasjonen er også målprisøkningen fra 1. juli.

Produkt Målpriser
fra 1.7.22
kr liter/kg
Økning
Kr 
Melk 5,91  0,36 
Potet 6,38 0,90
Mathvete 4,80 1,00
Matrug 4,32 1,00
Bygg 4,06 0,90
Havre 3,93 1,00
Frukt og
Grønnsaker
  15 %
     
     

Kilde: Landbruksdirektoratet