Nortura Gol
Foto: Nortura

Slakteriet på Gol midlertidig stengt

28. oktober 2020

Som Landruk24 tidligere har skrevet om er det store utfordringer med koronasmitte for Norturas slakteri og ullstasjon på Gol, nå er hele anlegget midlertidig stengt.

-Noen bønder må som følge av dette avvente noe før de får sendt dyr til slakting. Vi har skjøvet på noen inntransporter, og vil også ta i bruk alternative løsninger ved hjelp av andre anlegg, som Rudshøgda, Førde og Sandeid, sier kommunikasjonsrådgiver i Nortura Tanita Kveinå til Landbruk24.

Nortura har sendt ut følgende melding i dag.

Gol kommune og nærområdet står for tiden i et smitteutbrudd. Nortura Gol berøres av dette, og har som følge av det besluttet å innføre tiltak i form av en midlertidig stans ved anlegget.

– Dette er et tiltak vi gjør for å bidra til å redusere smitteutbruddet som er nå i nærområdet til Gol kommune og nabokommuner, inntil man har mer oversikt over situasjonen, sier fabrikksjef ved Nortura Gol,  Ingrid Hillestad Medhus.

Aktiviteten i slakteavdelingen ved anlegget har vært stanset siden anlegget ble kjent med at en ansatt hadde testet positivt.

– Dette er en situasjon vi har vært rutinemessig forberedt på, så vi håndterer situasjonen nå gjennom å omfordele internt i drift og slakter og produserer mer på andre Nortura-anlegg, sier Medhus. 

Hovedvekten av det som var planlagt slaktet på Gol vil bli slaktet ved Norturas anlegg på Rudshøgda. I tillegg vil Sandeid og Førde også øke sin kapasitet. Nortura vil i løpet av torsdag 29.10 sende informasjon til alle småfeprodusenter som meldt inn dyr til slakt i neste uke og som derfor direkte eller indirekte kan bli berørt av dette.   

Det som var planlagt av storfeslakting ved Gol i uke 44, regner vi med at skal slaktes i løpet av uke 45.

– Med mange i karantene er det krevende å opprettholde normal drift, men vi ønsker også at folk holder seg hjemme nå til vi har alle prøvesvar og god oversikt over situasjonen. Vi planlegger å teste alle våre ansatte, også de som har blitt testet tidligere, og har et veldig godt samarbeid med kommunen, sier Medhus.

Det er bekreftet smitte hos åtte ansatte i tilknytning til Nortura Gol, i tillegg til to ansatte ved Norilia ullstasjon avd. Gol, som er Nortura sitt datterselskap. Nortura har kartlagt nærkontakter, og alle disse blir satt i karantene.

– Nortura har som en samfunnskritisk funksjon ansvar for å opprettholde matproduksjonen i Norge, og det skal vi klare tross krevende situasjoner rundt omkring i landet.