Foto: F. Meyer
Foto: F. Meyer

Skjebnevåren

1. april 2024

Kommentar
Denne våren kan bli svært avgjørende for framtida til norsk jordbruk. Den lenge etterlengta stortingsmeldinga om sjølforsyning og inntektsopptrapping skal behandles i Stortinget, og det skal gi et nytt grunnlag for jordbruksoppgjøret. 

Våronna er den travleste tida i jordbruket, og de får det skikkelig travelt de som skal forme den nye jordbrukspolitikken også. Etter planen skal næringskomiteen avgi innstilling om meldinga 11. april, mens den endelige behandlinga i Stortinget er berammet til den 18. april. Samtidig er det sagt at Budsjettnemnda for jordbruket skal legge fram grunnlagsmaterialet for jordbruksoppgjøret 12. april. I og med at endringer i tallgrunnlaget vil være en vesentlig del av det som skal behandles i Stortinget, vil nok nemnda bli nødt til å arbeide på overtid. Vanligvis blir jordbruksforhandlingene avsluttet til 17. mai, det er ikke sikkert at det vil skje i år. Men før Stortinget tar ferie 21. juni vil etter all sannsynlighet det meste være avklart.

Når det gjelder innholdet i stortingsmeldinga er det store gjennomslaget for jordbruket at det nå er inntektsNIVÅET og ikke inntektsutviklingen som skal sammenlignes med arbeidstakere. Det er likevel tre punkter som de fleste i jordbruket har reagert negativt på. 

– Et årsverk i jordbruket skal fortsatt være 145 timer mer enn for andre
– En normeringsfaktor på 20 % før man sammenligner inntekt med arbeidstakere
– Manglende avkastning på egenkapital.

Min spådom før Stortinget har startet behandlingen, er at det med timer i årsverket vil bli likestilt. Samtidig er antall timer, eller årsverk den faktoren det er vanskeligst å fastsette i grunnlagsmaterialet. Tror også at normeringsfaktoren blir redusert eller fjernet, begrunnelsen for den er egentlig bare at det var en sterkere normering i det forrige opptrappingsvedtaket (i 1975).

Når det gjelder avkastning på kapital virker det som Pollestad og regjeringa er prinsipielt i mot at det skal være en avkastning på egenkapitalen som blir satt inn i jordbruket. Det er vanskelig å se for seg at et stortingsflertall i løpet av noen hektiske uker nå etter påske skal samle seg om en modell for avkastning på egenkapital, så der tror jeg ikke jordbruket får gjennomslag.

Så blir spørsmålet om i hvor stor grad dette vil prege jordbruksforhandlingene, som i tillegg må avklare hva som skal ut av den gule boksen i WTO. Det meste tyder på at det blir melk, og at det må fastsettes rammer for en ny markedsordning. Dette er et typisk tema som regjeringen kan bruke for å sikre at minst ett av faglaga skriver under en jordbruksavtale.

Uansett, det bir en uhyre spennende og travel vår for de som er opptatt av jordbruk og matproduksjon.