Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Siste frist for å søke om strømstøtte for 2. kvartal i dag.

30. september 2022

I dag 30. september er siste frist for å søke om strømstøtte for 2. kvartal (april, mai og juni). Støtten for 2. kvartal blir utbetalt i midten av oktober.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Satsene for strømstøtte

Her er en oversikt over satsene for strømstøtte for de ulike prisområdene. 
For jordbruksforetak er øvre grense til og med september 20 000 kWt pr. måned.

Alle satser er kroner pr. kWt.

Måned NO1 NO2 NO5  
April 1,04 1,04 1,04  
Mai 0,95 0,95 0,95  
Juni 0,80 1,17 0,80  
Juli 0,97 1,93 0,97  
August 2,74 3,65 2,72  
         

Prisområder

Her er et kart over prisområdene i Sør-Norge. Så langt er det bare de tre sørligste som har hatt priser over 70 øre pr. kWt som utløser strømstøtte. Men for september vil også kunder i NO3 få noen øre i støtte.

Nytt fra og med oktober

Regjeringen har foreslått at for oktober til desember blir taket hevet til 60 000 kWt pr. måned
De har også foreslått at det blir månedlige utbetalinger, med utbetaling i slutten av måneden etter forbruk. I proposisjonen om dette som ble behandlet i statsråd i dag står det:  Dette er ikke praktisk mulig for den søknadsbaserte ordningen med strømstøtte til veksthusprodusentene, som videreføres med utbetalinger per kvartal. 

Kilde. RME